Noersalim: ‘Surinaamse vrouw maakt stappen vooruit’

1 NoersalimDe minister van Binnenlands zaken, Mike Noersalim, meent dat de vrouw in Suriname stappen vooruit heeft gemaakt. “Zeker als dit vergeleken wordt met 10, 20 of 5 jaar geleden. Belangrijk is dat je vooruit gaat en dat er hard aan gewerkt wordt om de positie van de vrouw te verbeteren.” Om de positie van de vrouw te verbeteren, zal volgens Noersalim het genderbeleid gestimuleerd moeten worden. “Het is ondertussen gelukt om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Het doel van 30% is gehaald. We zien toch dat er een opmars is van de vrouwen en wij gaan er alles aan doen om dat te stimuleren.” Persoonlijk vindt Noersalim het belangrijk om aan te tekenen dat de Surinaamse vrouwen vooral op het gebied van educatie heel veel vooruitgang hebben geboekt. “Ik zou zeggen dat ook de vrouwen een rol hebben in deze dat ze de jonge mannen stimuleren om ook deze koers op te gaan want daar gaat gendergelijkheid over.” Nu zij de voorsprong hebben, zouden vrouwen die moeders zijn volgens de minister ook hun kinderen, de jonge mannen, moeten aansporen om de draad van de studie op te pakken. Dit omdat onderwijs een belangrijke factor is voor het terugdringen van armoede. “De vrouwen zijn op de goede weg en dat moeten ze ook aan hun naasten overdragen. Maar dan praten we over gender en dat heeft echter niet alleen te maken met de vrouw”, verduidelijkt Noersalim. De positie van de vrouw vereist volgens hem ook op ander vlak verbetering. Vooral de effecten van huiselijk geweld gericht tegen vrouwen zijn volgens de minister enorm. “We zien dat gezinnen uit elkaar spatten en kinderen die opgroeien binnen een bepaald spanningsveld. Dit heeft weer zijn weerslag op de samenleving.” Het is belangrijk om dit huiselijk geweld zoveel als mogelijk te elimineren. Het ministerie is daarom ook al geruime tijd bezig met het voeren van de ‘Orange Day’ campagne. Op 23 april is er in het verlengde van ‘Orange Day’, gericht op het bestrijden van huiselijk geweld, door het ministerie een ‘anti-huiselijk-geweld-loop’ georganiseerd.

error: Kopiëren mag niet!