Zijn er ‘Fortissimo’s’ bij de RK kerk van Suriname en wat doen ze?

Ik neem de vrijheid u in te lichten over het onderstaande. Misschien komen delen in aanmerking om opgenomen te worden in uw krant. Het is een onderzoek gedaan onder mijn supervisie, dr. Glenn Leckie, door Cindy Kalpoe, die het Hindoeïsme als geloof heeft. Het is een thesis in verband met het behalen van haar bachelor graad bij Adek en ik was als docent haar onderzoek en thesisbegeleider.
De titel van het onderzoek is:
Zijn er ‘Fortissimo’s’ bij de RK kerk van Suriname en wat doen ze?

Fortissimo’s: ‘De harde kern’ van actieve institutionele gelovigen. Het gaat hier meestal om jongeren die van huis uit katholiek zijn. Zij participeren actief in de religieuze instituten (actief institutioneel). Dit zijn de Fortissimo”s die hun identiteit ontlenen aan het actief zijn in een religieuze organisatie.
Tranquillo’s: Er blijft eveneens een gedeelte ongelovig of onkerkelijk; het gaat om jongeren die niet met geloof bezig zijn en niet bij religieuze instituten zijn betrokken (inactief, niet-institutioneel). Tranquillo”s zijn de jongeren die niets met religie hebben. “Niet van huis uit, niet per se antireligieus of soms toch wel, vaak gewoon neutraal en compleet onbekend met religie.”
Legato’s: Individuele gelovigen, jongeren die wel bij hoogtijmomenten religieuze rituelen wensen, maar niet regelmatig in een kerk komen (inactief institutioneel). Legato”s zijn “jongeren die nog wel van huis uit iets met religie hebben, maar die er niet actief mee bezig zijn in hun leven.”
Spirituoso’s: Individueel gelovigen die nooit de kerk bezoeken, maar alles op het gebied van geloof of religie geheel zelf doen (actief, niet-institutioneel). De spirituoso”s, zijn de jongeren die religieus heel actief zijn, maar dit buiten een religieus instituut om doen. “Het zijn shoppende jongeren die hun religie zelf samenstellen uit allerlei elementen uit verschillende religies. Zij zoeken bijvoorbeeld via internet antwoorden op hun levensvragen. Je komt ze tegen op de grote festivals voor de ”belevingservaring”, maar weer nauwelijks zondags in de kerk.”
Het onderzoek is verricht onder 50 misdienaars van de Rajpur kerk. Waarbij er geen selectie heeft plaatsgevonden. Elke misdienaar mocht aan het onderzoek meedoen. Populatie N=50, alle misdienaars van de kerk hebben meegedaan aan het onderzoek.
Opleiding
Naar opleidingsniveau blijken de meeste misdienaars van het VOJ; 42%. Vervolgens ADEK 24%, Basis Onderwijs 20% en VOS 14%.
Tevredenheid
De misdienaars scoren heel hoog op tevredenheid, 90% (tevreden en zeer tevreden) en op geluk 90% ( gelukkig en zeer gelukkig). Dit kan echter niet worden vergeleken hun tevredenheid en gevoel van geluk, voordat ze misdienaar werden.
Kerkgang
De meeste van de misdienaars, 90% gaat vrijwel elke week naar de kerk. Vervolgens 6% een keer per maand, 2% enkele keren per jaar en 2% alleen als ze de beurt hebben.
Het belangrijkste wat ze geleerd hebben
Over het belangrijkste wat de misdienaars in de kerk hebben geleerd, kiest 36% van de misdienaars voor vriendschap. Vervolgens liefde (32%), vergevingsgezindheid (18%), saamhorigheid (10%) en ander redenen (4%). Als het gaat om het belangrijkste wat de misdienaars in de kerk heeft geleerd en waarom misdienaar geworden, kan gezegd worden dat vriendschap en liefde het hoogst scoren onder de misdienaars die uit zichzelf gekozen hebben om misdienaar te worden.
Hoe gelukkig zou je zijn als je geen misdienaar was?
Het blijkt dat 22 misdienaars (44%) geen mening hebben als het gaat om de vraag hoe gelukkig ze zouden zijn als ze geen misdienaar waren. Van de overige 28 misdienaars die wel een antwoord gaven bleek, vervolgens 14% van de misdienaars aan dat ze heel erg ongelukkig zouden zijn, 47% ongelukkig, 21% gelukkig en 18% heel erg gelukkig.
De belangrijkste redenen om dit vrijwilligers werk te doen zijn
Het blijkt dat 76% van de misdienaars iets voor anderen doen als de belangrijkste reden opgeven voor hun vrijwilligers werk. Vervolgens 8% nieuwe contacten leggen, 8% omdat ze gevraagd werden om vrijwilligers werk te doen, 6% gaf op leuke vrijetijdsbesteding en 2% andere reden.
Aanbevelingen uit het onderzoek zijn:
Gezien de tevredenheid en het gevoel van gelukkig zijn samen gaan met het Fortissimo’s zou er meer propaganda hiervoor gemaakt moeten worden bijvoorbeeld middels voorlichtingscampagnes en oproepen om te participeren.
Fortissimo’s van de verschillende religiën zouden meer contact met elkaar moeten hebben, om ideeën en programma’s uit te wisselen.
Omdat blijkbaar jongeren niet ongelovig zijn, maar meer het geloof en de kerk anders beleven (Dijk van-Groeneboer, 2010) zou er meer samen met de jongeren, vooral legato ‘s en Spirituoso ‘s nagegaan moeten worden hoe deze Fortissimo’s kunnen worden en de kerk vaker bezoeken en hun waarden en normen evalueren. De uitdaging voor de kerk en parochie is om meer werk te maken van het overhalen van de Spirituoso ‟s. Deze jongeren gaan voorbij aan het totaalpakket van de kerk, dat gericht is op de Fortissimo’s, maar ze zijn wel actief op zoek. Wat doet de kerk zelf om deze Spirituoso “s te binden? (Schelling, 2010). Als het gaat om religie in Suriname zou een nader onderzoek gedaan kunnen worden naar de beweegredenen en de belevingswereld van de Legato ‘s, de Spirituoso ‘s, de Tranquillo’s en de Fortissimo’s.
Dr. Glenn Leckie

error: Kopiëren mag niet!