Breeveld: “Volgende regering kan ook vinden dat de nieuwe Terugroepwet gerepareerd moet worden”

“In 1992 adviseerde ik al dat de terugroepwet bij de tweede fase van de wijziging van de grondwet zelf teruggeroepen moest worden.” Dit zegt politicoloog Hans Breeveld in reactie op berichtgeving op het voornemen van De Nationale Assemblee om de Terugroepwet aan te passen. Breeveld is helemaal geen voorstander van het terugroepen. Hij ziet het terugroepen als een correctieve maatregel. Hij is meer een voorstander van een preventieve maatregel. Hij verdedigt zijn standpunt door te stellen dat zaken vooraf goed zouden moeten worden geregeld, zodat er geen reden hoeft te ontstaan om volksvertegenwoordigers terug te roepen. “Noem maar landen in de wereld waar men volksvertegenwoordigers terugroept. Het zijn allemaal duistere zaken. Dit, omdat men in het buitenland tracht om zaken vooraf goed te regelen. Men werkt aan een reparatie van de Terugroepwet, maar niet aan de condities om mensen niet terug te hoeven roepen”, zegt Breeveld.
Deze rompslomp en onzekere situaties met assembleeleden moeten worden voorkomen. Men kan van de regelingen ook misbruik maken door de terugroeping van bepaalde volksvertegenwoordigers. “Zelfs een lid, dat zich correct opstelt en corruptieve handelingen van zijn partij aan de orde stelt, kan worden teruggeroepen. Daarom moet men liever naar preventie gaan. Dat vindt men terug in artikel 53 van de grondwet. Het gaat daar om de interne partijdemocratie. Hoe democratisch zijn de politieke partijen gestructureerd? Neem het voorbeeld van Ronald Hooghart en NDP. De leiding van de partij wist 4 dagen van tevoren niet eens als Hooghart op de lijst zou komen. Alleen de voorzitter wist het. Dit, terwijl in de grondwet duidelijk staat dat de voorgedragen kandidaten binnen de structuren moeten worden gekozen. Laten wij ons niet haasten met iets dat altijd weer subjectieve gevoelens een rol laat spelen.
Bij de Terugroepwet kunnen wij de subjectiviteit niet helemaal eruit halen. Zulke subjectieve wetten moet je niet verdedigen of repareren. Werk aan de interne partijdemocratie, zodat de leden zich betrokken voelen bij het politiek gebeuren, want de volgende regering kan ook vinden dat de nieuwe Terugroepwet weer gerepareerd moet worden”, aldus Breeveld.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!