Moestadja: “Ik kan geen minister van Financiën spelen”

1 Personeel SAO legt werk neerHet personeel van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft gisteren het werk neergelegd. Het personeel, bestaande uit ongeveer 100 personen, heeft voor de maand februari nog geen salaris ontvangen. De poort werd door het personeel in de ochtend dicht gehouden. Het directieteam werd toegang tot het terrein van de stichting verboden. Sharon Haft, secretaris van de vakbond, geeft aan dat dit probleem zich al zeker drie jaren voordoet. Het personeel zit elk eind van de maand in onzekerheid. Het is elke maand een raadsel als zij aan het eind van de maand wel zullen ontvangen. SAO is een werkarm van het ministerie van Arbeid. Het personeel vindt het niet eerlijk dat de ambtenaren van het ministerie wel kunnen beschikken over hun salarissen, terwijl het personeel van SAO niet. “Wij komen elke dag om hier ons werk te doen en willen aan het eind van de maand onze salarissen ontvangen. We horen steeds verhalen van verlegde stukken door SAO of dan zijn stukken bij Arbeid verlegd. Wij weten niet wat wij moeten geloven. De directieleden zijn daarom buiten gezet, zodat zij het geld voor ons kunnen halen”, zegt Haft.
SAO-directeur Radjesh Hemradj geeft aan dat de directie nog wachtende is op de storting van de subsidie. De salarissen van het personeel worden uit de subsidies betaald. De ministeries van Arbeid en Financiën waren tot gisteren nog, volgens Hemradj, in overleg met elkaar over de storting van de subsidies. Hemradj geeft al bijkans 4 jaren leiding aan het instituut. Dat het zo ver kon komen, maakt hij onder zijn leiding voor het eerst mee. “Als de subsidie niet op tijd wordt gestort, komen dit soort zaken zeker in gedrang. Het personeel verwacht wel een salaris. Ik toon begrip voor de actie van het personeel. Het ligt echter buiten mijn invloedsfeer om de storting op de werkrekening van de SAO te krijgen.”
Arbeid-minister Soewarto Moestadja zegt dat het ministerie op de hoogte is van de situatie. Hij legt uit dat Arbeid in ieder geval haar werk heeft gedaan. Moestadja wil zijn collegaministers of -ministeries niet bespreken, maar geeft wel aan dat het ministerie van Financiën het verzoek van Arbeid niet op tijd zou hebben behandeld. “Het is natuurlijk één regering, maar Arbeid heeft gedaan wat gedaan moest worden. Ik kan niet meer dan dat. Ik kan geen minister van Financiën spelen”, zegt Moestadja.
SAO is een instantie voor tweedekansonderwijs voor drop-outs. Jongeren die niet verder kunnen op het regulier onderwijs, worden bij de SAO vaktechnisch opgeleid. Uit de subsidie naar de SAO worden de salarissen, nutsvoorzieningen en de bewaking betaald. Alle andere operationele kosten worden betaald uit verdiensten van de stichting door het verkopen van trainingen, het uitvoeren van projecten voor derden etc.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!