Jogi: “Laat Hooghart minister worden, dan heeft hij triple extra pensioen”

“Laat Hooghart minister worden. Dan heeft hij een triple extra pensioen”, stelt assembleelid Mahinder Jogi naar aanleiding van de recente uitspraken van CLO-topman en assembleelid Ronald Hooghart. Hooghart zou op een nieuwssite hebben aangegeven dat hij het immoreel vindt dat gewezen ministers en DNA-leden maandelijks zoveel geld verdienen, terwijl zij geen diensten hiervoor leveren. “Meneer Hooghart moet ook kijken of hij niet teveel geld ontvangt als vakbondsleider en of hij het zelf niet absurd vindt om vanuit meerdere posities geld te ontvangen. Mensen zitten in RvC’s, directies en in het parlement. Laat Hooghart zelf zeggen wat de bronnen zijn van waar hij inkomsten geniet. Hij moet een evaluatie plegen van zichzelf, voordat hij de vinger wijst naar anderen. Hooghart heeft tot nu toe niets tot stand gebracht in het land. Wanneer hij niets kapot heeft gemaakt, heeft hij ook niets tot stand gebracht.
Wanneer ambtsdragers, gezagsdragers, ex-ministers en ex-DNA-leden vanwege een wettelijke regeling een basis vinden in een zaak, waarbij de overheid financiële verplichtingen heeft naar deze mensen toe, heb ik daar geen moeite mee”, stelt de politicus. Volgens de parlementariër is Hooghart lid van de coalitie en automatisch in de positie om een initiatiefvoorstel in te dienen om een wijziging in de wettelijke voorzieningen te brengen. Hij kan volgens hem zelf bij de president op audiëntie gaan en deze zaken met hem bespreken. “Hij is zelf in een positie als voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) om een aantal dingen te doen, maar dat doet meneer Hooghart niet. Klagen heeft geen zin. Doe iets daaraan. Wanneer je het afschaft, schaf het dan voor een ieder af. Ook voor je partijgenoten, vrienden etc.”, aldus Jogi.
Hooghart heeft geen goede intenties
De parlementariër zegt dat hij niet denkt dat Hooghart juiste en goede intenties heeft wanneer hij zo bezig is om ambtsdragers en ex-ambtsdragers door het slijk te halen. “Van een vakbondsleider als Hooghart had ik dat niet verwacht. Hij zou juist moeten opkomen voor mensen, die een betrekking hebben met de overheid en uit die relatie een financiële tegemoetkoming krijgen van de overheid.” Jogi zegt dat hij vermoedt dat de vakbondsleider een probleem heeft, een complex dat hem ertoe leidt dat hij vaak uitspraken doet, die ongegrond en ongenuanceerd zijn. “Het is vermoedelijk slechts de bedoeling om bepaalde gevoelens te strelen”, aldus de politicus.
Huidige regelingen ministers en DNA-leden
De politicus zegt dat onze ministers nog 6 maanden na hun ontslag (eervol) SRD 18.000 per maand ontvangen. Daarnaast krijgen zij nog 25 % (SRD 4.500) representatietoelage. Na die 6 maanden ontvangen ze een salaris van SRD 9.000 + 10 % representatietoelage. Ze hebben ook recht op 25 % (SRD 3.600) onderstand. Daarnaast ontvangen ze ook pensioen, afhankelijk van hoelang iemand minister is geweest. Dit, terwijl assembleeleden, die in 2015 tot het parlement zijn toegetreden, minstens één zittingsperiode aanblijven en nog geen 55 jaar zijn, door de overheid minimaal in de functie van beleidsadviseur kunnen worden benoemd. Op deze leeftijd komen zij in aanmerking voor pensioen, dat 10 procent per jaar bedraagt van hun schadeloosstelling. Parlementariërs die vóór de aanpassing van de wet hebben gediend, krijgen na afloop van hun zittingstermijn 10 procent voor elk zittingsjaar. Voorwaarde is wel dat zij niet door opschuiving in het college zijn gekomen. Leden die meer dan één termijn hebben gediend, krijgen na afloop van het lidmaatschap van DNA ook 10 procent pensioen per jaar, maar wel vóór het 55ste levensjaar. Een gewezen lid dat deze leeftijd heeft bereikt en geen recht heeft op pensioen, mag een onderstand aanvragen bij DNA, indien zijn inkomen minder is dan 40 procent van de schadeloosstelling. Dit geldt ook voor gewezen leden die arbeidsongeschikt zijn verklaard.
Zaak moet ruimer worden bekeken
Jogi zegt dat deze zaak veel ruimer moet worden bekeken. “Wanneer u parlementariër bent geweest, zijn in principe alle deuren voor je gesloten. Wanneer je een werk bij de overheid gaat zoeken, zegt men: ‘Oh, na wang VHP-mang dja’. Wanneer u werk gaat zoeken bij een bedrijf is het: ‘Oh, na wang NDP-mang dja’. Alle deuren zijn dan dicht. Dat is de realiteit in het land.” Volgens de politicus hebben gewezen ministers na hun ambtstermijn het moeilijk op de arbeidsmarkt. Dat is de achtergrond van deze regeling.
FR

error: Kopiëren mag niet!