Dreiging ‘blacklisting’ Suriname blijft ondanks wijziging 3 wetten

De Nationale Assemblee (DNA) heeft woensdagavond de wetsontwerpen, Identificatieplicht Dienstverleners, Melding Ongebruikelijke Transacties en Internationale Sancties dusdanig gewijzigd dat Suriname binnenkort niet meer op de internationale zwarte lijst wordt geplaatst. Alle drie wetsontwerpen werden na een intensieve vergadering met algemene 36 stemmen aangenomen. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gaf bij de verdediging van deze wetten duidelijk aan dat Suriname eindelijk invulling moet geven aan de verdragen waar zij partij van is. Naast deze 3 wetten, moeten nog meer wetten in lijn met internationale normen worden gebracht om in de toekomst niet wederom geconfronteerd te worden met een waarschuwing van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). De bewindsvrouw kreeg duidelijk ondersteuning hierin van het parlement. Belangrijk hier is dat instituten daadwerkelijk moeten optreden in gevallen waar de scheefgroei duidelijk te zien is. Suriname liep in 2014 ook al het risico om op een zwarte lijst geplaatst te worden door de CFATF. Maar het parlement en de regering hadden toen de krachten gebundeld om op de valreep een wet ter ordening van het kapitaalverkeer en de daarbij behorende sanctiewetten goed te keuren om de ‘blacklisting’ te voorkomen. Na lange discussies en wijzigingen zijn aanbevelingen gedaan om een Raad Internationale Sancties in het leven te roepen.
Waarom wachten wij tot het laatste moment?
‘Waarom wachten wij tot het laatste moment om wetten aan te bieden aan het parlement? Dit is de tweede keer dat het gebeurt. Waarom werkt Suriname niet proactief? Wat weerhoudt ons als land ervan om dat te doen? Hoe is de samenwerking met de als werkarm van de CFATF opererende International Coöperation Review Group? Is er een actieplan voor de volgende evaluatie?’, vroeg Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs, tijdens de behandeling. Hij wilde weten of met de goedkeuring van de wetten Suriname uit de gevarenzone zou komen. Op 11 maart moet Suriname een rapport opsturen, waarna een expert van CFATF op 15 maart reageert. Na de reacties van Suriname en de expert, worden de bevindingen van de CFATF medio mei gepresenteerd. Suriname was 3 achtereenvolgende jaren niet aanwezig. Van Dijk-Silos verzekerde het parlement dat Suriname deze keer wel aanwezig is. De 29 lidlanden van de CFATF hebben zich gecommitteerd om de 40 aanbevelingen over money laundering en de 9 speciale aanbevelingen over de bestrijding van de financiering van het terrorisme in hun rechtssysteem in te voeren. Suriname is in 1998 lid geworden van deze organisatie en wordt dan periodiek geëvalueerd. Tijdens de behandeling werd door Abdoel aangehaald dat er in de afgelopen periode in totaal 10 wetten zijn aangenomen om money laundering en de financiering van terrorisme tegen te gaan.
Gaming Board instellen
VHP-fractieleider Chan Santokhi is niet te spreken over het feit dat de Gaming Board, ondanks zijn wettelijk toegekende bevoegdheid, nog steeds niet ingesteld is om illegale activiteiten binnen het casinowezen aan te pakken. Hij benadrukte dat er te veel strafbare feiten binnen de casino’s plaatsvinden. De Gaming Board kan hieraan een einde maken. ‘Er is geen enkele wettelijke belemmering voor dit orgaan om zijn werkzaamheden niet uit te voeren. Het is de regering die haar huiswerk niet heeft gemaakt om deze board te installeren’, stelde de politicus. Ook Abdoel vindt dat de regering gedraald heeft met deze kwestie. ‘Wij hebben in uw college zeker duizend keren gevraagd naar effectuering van de Board. Echter komt het niet van de grond. De Gaming Board is nog altijd de toezichthouder als het gaat om kansspelen’, aldus Abdoel. De overige leden van de commissie waren Krishna Mathoera, Raymond Sapoen, Marinus Bee, Stephan Tsang, William Waidoe en Keshopersad Gangaram Panday.
FR

error: Kopiëren mag niet!