Stivasur richt zich op stimuleren van verantwoord alcoholgebruik

Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (Stivasur) is opgericht op 18 mei 2015. Onder verantwoordelijk alcoholgebruik verstaan zij dat er op zich niks mis is met alcoholgebruik, mits er niet overmatig gebruikt wordt. En wat overmatig is, verschilt namelijk van geslacht en van persoon. Zo wordt gesteld dat een vrouw niet meer dan 2 glazen en een man niet meer dan 3 mag drinken. Voorzitter van Stivasur, Diana Halfhide, zegt dat in eerste instantie een gedragscode is gelanceerd met aannemers van 4 verschillende alcoholbedrijven in Suriname. De bedoeling is dat deze bedrijven op een verantwoorde manier hun producten uitdragen in de media, zodat ze zorgen dat in de manier hoe zij reclame voeren een overmatig gebruik van alcohol wordt voorkomen. “Daarnaast willen we dat bij de reclamevoering men probeert de jeugd liever niet erbij te betrekken. Ook zal de stichting middels bewustwordingscampagnes naar de samenleving en specifieke doelgroepen, zoals de horecaorganisaties, proberen overmatig alcoholgebruik te voorkomen. “Het is natuurlijk heel moeilijk overmatig alcoholgebruik te meten. Ik denk dat iedere persoon zelf weet wanneer hij of zij over die limit is gegaan. Je merkt dat je niet meer in balans bent en de controle over bepaalde zaken verliest. Maar wij zeggen dat overmatig gebruik is het moment dat je niet helder kan participeren in de samenleving en waarschijnlijk acties onderneemt die je normaal niet zou doen”, stelt Halfhide.
Met de lancering van Stivasur hebben de deelnemers zich gecommitteerd tot het samenstellen en presenteren van een gedragscode, die onderwerpen reguleert ten aanzien van verantwoord alcoholgebruik. Overleg tussen de deelnemende bedrijven en in samenspraak met de Regional Beverage Alcohol Alliance (RBAA) heeft begin dit jaar geleid tot de finale inhoud van de gedragscode. De Stivasur-gedragscode richt zich op verscheidene aspecten, die allen tot kerndoel hebben “verantwoord alcoholgebruik”. De gedragscode richt zich onder andere op het voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren, waarbij een minimum leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcoholconsumptie en – aanschaf wordt gehanteerd. De wettelijke leeftijdsgrens voor alcoholgebruik is op dit moment 16 jaar. Het bedrijfsleven legt in de gedragscode een striktere norm op.

error: Kopiëren mag niet!