Unasur secretaris-generaal voor officieel werkbezoek in Suriname

UNASUR Secretaris Generaal voor officieel werkbezoek in SurinameEen delegatie onder leiding van de secretaris-generaal van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), Ernesto Samper Pizano, zal op 23 en 24 februari in Suriname vertoeven voor een officieel werkbezoek. Het ligt in de bedoeling dat in het kader van het integratieproces op het Zuid-Amerikaanse continent, ontmoetingen plaatsvinden met president Bouterse en de minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising. Tevens zullen er besprekingen zijn met de voorzitter van het parlement, Jennifer Geerlings-Simons, de minister van Openbare Werken, Sigfried Wolf, en technische deskundigen van vakministeries die betrokken zijn bij samenwerkingsgebieden in Unasur-verband.
Het ligt in de bedoeling dat informatie wordt uitgewisseld over lopende projecten en initiatieven betreffende onder andere fysieke integratie, het Zuid–Amerikaans parlement, cultuur, volksgezondheid, defensie, jongerenbetrokkenheid in Unasur en het personenverkeer onder de lidlanden. De secretaris-generaal zal tijdens zijn bezoek aan Suriname ook leden van het Corps Diplomatique ontmoeten, waaronder die van de in ons land geaccrediteerde diplomatieke vertegenwoordigers van Unasur-lidlanden.
Ernesto Samper werd in augustus 2014 tijdens het Unasur pro tempore-voorzitterschap van Suriname voor een termijn van 2 jaren aangewezen als secretaris-generaal. Tijdens dit bezoek aan Suriname zal de secretaris-generaal onder andere worden vergezeld van een consultant van het Andes Ontwikkelingsfonds en deskundigen, die verantwoordelijkheid dragen voor thema’s die betrekking hebben op wetenschap en technologie, economie en financiële zaken, betrekkingen met derden en de sociale agenda van Unasur. Dit wordt het derde bezoek van de secretaris-generaal aan ons land, sedert de aanvaarding van zijn ambt. Na Suriname zal de secretaris-generaal ook Guyana aandoen.

error: Kopiëren mag niet!