Vuilophaalcampagne afhankelijk van inventarisatie ressortraden

Claudia Maatsen, het hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking van het ministerie van Openbare Werken (OW), zegt aan Dagblad Suriname dat men momenteel ophaalwerkzaamheden uitvoert te Livorno. “Men is bezig met alle ressorten terug te koppelen en het hangt van de ressortraad af hoe snel ze zijn met hun campagne in hun ressort, omdat zij het zelf moeten leiden en dan springen wij in om het op te ruimen.” De ressortraad moet zelf een inventarisatie maken hoe groot de behoefte in het gebied is. “We gaan het hele gebied onmogelijk kunnen aandoen. Er is daarvoor niet genoeg geld in het budget”, zegt Maatsen. In het afval worden soms allerlei zaken aangetroffen, zoals hout en autobanden. De mensen hebben ook gemeend hout en houtafval te zetten, maar dit wordt niet opgehaald. De autobanden worden wel meegenomen. Als het afkomstig is van een bedrijf wordt dat niet meegenomen. Het bedrijf moet er zelf voor zorgen dat het opgeruimd is. De vuilophaal- en verwerkingsdienst is begonnen in het zuidelijk gedeelte. Na Livorno doet zij Latour en Beekhuizen aan en zo gaat men verder naar het noorden. Het afdelingshoofd verduidelijkt dat er teruggekoppeld wordt met de ressortraden en als deze dus niet meewerken, zal het gebied niet aangedaan worden. De ressortsraden zijn belast met de inventarisatie van het gebied.
Ressort Blauwgrond start vermoedelijk 1 maart opruimingsactie
Voorzitter van het ressort Blauwgrond, Nancy Caniër, geeft aan dat zij al bezig zijn contacten te leggen met de mensen van Openbare Werken en Openbaar Groen. “We zijn van plan op 1 maart te starten zodra alles in place is. We gaan niet alleen Geyersvlijt aandoen, maar het gehele ressort.” Er wordt dus gekeken waar de plekken waar er vuil gestort wordt. Men bekijkt zowel bewoonde terreinen als onbewoonde terreinen. Deze plekken worden dus in kaart gebracht. “Als pilot gaan wij dus beginnen met de mensen van Geyersvlijt. Er zullen brieven in de brievenbussen gedaan worden en zullen zij dus op deze manier op de hoogte worden gebracht.”

error: Kopiëren mag niet!