Paul Somohardjo: ‘We gaan geen Dracula vervangen met Frankenstein’

Indien de zittende NDP-regering door het protesterend volk de laan wordt uitgestuurd, moet men een goed alternatief hebben om op te kunnen rekenen. De PL buigt zich momenteel over het zoeken van dit nieuwe alternatief. Er worden aftastende gesprekken gevoerd met organisaties, waaronder maatschappelijke, het bedrijfsleven en de vakbeweging en ook met kader dat bereid is het roer over te nemen, geeft PL-voorzitter Paul Somohardjo mee aan Dagblad Suriname. Er moet een goed alternatief met prima basis gepresenteerd worden aan het volk, alvorens dat kan plaatsvinden. ‘We gaan geen Dracula vervangen met Frankenstein.’ Somohardjo wijst er vooral op dat de kracht van het volk om een zittende regering naar huis te sturen niet onderschat moet worden.
Volgens Somohardjo doet zich reeds geruime tijd een trend voor, waarbij de rechterlijke macht dreigt te verdrinken door invloeden vanuit de wetgevende en de uitvoerende macht. Vooral hieraan moet een halt geroepen worden. De politicus vindt het walgelijk dat de wetgevende macht er niet voor schroomt om wettelijke bepalingen te vertrappen. Dit was recent het geval met de aanname van de begroting. ‘Omdat zij de meerderheid hebben toch,’, zegt hij doelend op de coalitieleden en de twee PL-overlopers, Sapoen en Chitan, die pretenderen PL’ers te zijn, maar vanaf hun aantreden in het parlement de NDP-regering en de coalitie ondersteunen. Met deze twee komt het aantal stemmen op 30, een ruime meerderheid.
De PL verscheen samen met de overige oppositionele partijen gisteren niet in het parlement. Somohardjo vindt het maar belachelijk dat eerst de begroting worden aangenomen en dan achteraf een motie wordt ingediend. Al honderd jaren sedert het bestaan van de democratie wordt eerst een motie ‎van wijzigingen aangenomen, alvorens tot stemming voor aanname van de begroting wordt overgegaan. De politicus vindt het onmogelijk dat de begroting al vrijdag is aangenomen, terwijl de motie gisteren in behandeling zou worden genomen. Hij kan zich helemaal niet terugvinden in deze wijze van parlementaire beleidsvoering, waar alles op zijn kop staat.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!