Gilliana wordt vandaag ten grave gedragen

Na overleg met de ouders en familie van de op vrijdag overleden 8-jarige Gilliana Kartotaroeno is het Stichting 1 voor 12 gelukt om de kosten voor de begrafenis op zich te nemen. Gilliana wordt maandagmiddag begraven op de begraafplaats te Javaweg. Voorzitter Louis Vismale van Stichting 1 voor 12 zegt dat hij de ouders en de familie van het kind na de zware klap van vrijdag niet wilde belasten met de kosten. De gemeenschap heeft gelden bij de stichting gedoneerd met de bedoeling het kind naar het buitenland te sturen voor medische hulp. “De Schepper heeft anders bepaald. Daar het nu anders is gelopen, hebben we meteen besloten dat een deel van het geld naar de begrafenis gaat en een ander deel naar de familie. We hadden al SRD 14.000, Euro 1.981 en USD 200 opgehaald voor het kind. In goed overleg met moeder Urmila en vader Ricardo Kartotaroeno hebben we het zaterdag voor mekaar gekregen”, zegt Vismale. De begrafenisplechtigheid vindt thuis bij de ouders plaats aan de Javaweg # 125. Zondagavond wordt er een ‘singi neti’ gehouden. Vandaag zullen er door Garage Ricky 5 bussen ter beschikking gesteld worden voor degenen die de begrafenis wensen mee te maken. De bussen vertrekken om 11:00 uur van Shell Maagdenstraat. De familie wil zo vroeg mogelijk het lijk op Javaweg hebben. Daar zal het lijk rond 11:00 uur al opgebaard zijn. De familie roept de gemeenschap op die afscheid wenst te nemen om thuis bij haar te komen. Moeder Urmila en vader Ricardo zijn Stichting 1 voor 12 en de totale samenleving dankbaar voor de steun.
Vismale bedankt namens het hele team van Stichting 1 voor 12 de totale Surinaamse gemeenschap en buitenlanders voor hun steun aan het kindje. Hij pleit voor een speciaal fonds, zodat dit soort taferelen voorkomen kunnen worden. Het kindje leed aan een ernstige beenmergziekte (aplastische anemie), waardoor haar beenmerg geen witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes kon maken. Ze was vanaf 3 oktober opgenomen in het Academisch Ziekenhuis. Een paar dagen na de opname werd de ziekte ontdekt. Toen de ouders geen heil meer zagen in de artsen, klopten ze begin februari bij Stichting 1 voor 12 aan voor hulp, die op haar beurt de noodbel luidde. Er werden diverse inzamelingsacties gehouden door verschillende organisaties, maar tevergeefs. Gillaina stierf vrijdag in het ziekenhuis. Mediaberichten vertellen dat het kindje aan bloedvergiftiging is overleden, maar tot op heden is dat nog niet officieel door de medische instanties aan de ouders medegedeeld.

error: Kopiëren mag niet!