Gajadien: “Indien koers USD boven SRD 5 gaat, is Hoefdraad vervolgbaar”

1Gajadien “Indien USD bankkoers boven SRD 5 gaat, is Hoefdraad vervolgbaar” ZEKERIndien de aangekondigde valutaveilingen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ervoor zorgt dat de bankkoers voor een US dollar boven de SRD 5 komt te liggen, kan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën strafrechtelijk vervolgd kan worden. Tot deze conclusie komt assembleelid Asiskumar Gajadien. De politicus stelt dat de huidige wetgeving ofwel het leningenplafond aanduidt dat de totale schuld op het BBP niet meer dan 60% mag zijn. De staatsschuld van Suriname blijft echter omhoog schieten. Deze is eind december ten opzichte van een maand eerder met ruim SRD 410 miljoen gestegen tot ongeveer SRD 8.75 miljard. In november was de totale staatsschuld aangezwollen tot SRD 8.4 miljard. Dit blijkt uit cijfers die het Bureau voor de Staatsschuld op 3 februari 2016 op zijn website heeft gepubliceerd. De buitenlandse schuld ligt op SRD 4.9 miljard en is ten opzichte van november 2015 met SRD 258 miljoen gestegen. De binnenlandse schuld is met SRD 149 miljoen opgekrikt naar SRD 3.85 miljard. De totale schuld op het BBP komt hiermee op 50,9 % te liggen. In eerder uitgebrachte statistieken presenteerde het Bureau voor de Staatsschuld namelijk dat de wisselkoers van oktober SRD 4.04 bedroeg. Dit is gereviseerd naar SRD 3.35. In november is de wisselkoers wel aangepast naar SRD 4.04. Daardoor zit het overgrote deel van de stijging in de buitenlandse schuld. Vanwege de devaluatie van de SRD in november is de US-dollarkoers gestegen, waardoor de buitenlandse schuld ook fors is uitgevallen. De wisselkoers van het Bureau voor de Staatsschuld was in november 4.04, terwijl dit in oktober 3.35 was. Met de aangekondigde valutaveilingen van de moederbank zegt de politicus dat de kans groot is dat de USD-koers officieel boven de SRD 5 kan komen te liggen, met als gevolg dat de 60% grens kan worden overschreden.

Aanpassing leningenplafond en wijziging bankwet op komst

Gajadien zegt dat Hoefdraad reeds in De Nationale Assemblee (DNA) heeft aangegeven dat er wat wetswijzigingen zullen plaatsvinden op financieel gebied. Een van deze volgens Gajadien is het aanpassen van het leningenplafond. Gajadien stelt dat de huidige wetgeving aanduidt dat de totale schuld op het BBP niet meer dan 60% mag zijn. Indien dit gebeurt, kan Hoefdraad strafrechtelijk worden vervolgd. “Vermoedelijk wenst men dat aan te passen en te verhogen.” Anderzijds zegt de politicus dat de bewindsman ook heeft aangegeven dat de bankwet zal worden gewijzigd in positieve zin, zodat volgens Hoefdraad de misinterpretatie om monetair te mogen financieren, niet zal hoeven plaats te vinden. “Als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of buitenlandse instellingen de financieringen zullen bijstellen, is het logisch dat zij dit ook als eis zullen opnemen. Wij kijken uit naar welk aanpassings- of herstructureringsprogramma er gepresenteerd zal worden. Feit is dat als de economie nu zo doorgaat, wij zien dat de regering niet bereid is corruptiegevallen aan te pakken en de miljarden onterecht weggedragen middelen niet terug worden gehaald voor het volk, dit alles automatisch ten koste zal gaan van het volk”, aldus Gajadien.
Wisselkoers blijft maar stijgen
De data van het Bureau tonen ook aan dat de totale staatsschuld eind oktober ruim SRD 7.5 miljard bedroeg. Helaas tonen de data van de maand november aan dat de staatsschuld van ons land ten opzichte van september 2015 met ongeveer SRD 1 miljard was toegenomen. Met een wisselkoers die alsmaar blijft stijgen, is de vraag hoe lang de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de omrekenkoers van USD1=SRD 4.04 kan vasthouden, aangezien de Amerikaanse munt op straat al lang een wisselkoers van boven de SRD 5 noteert en binnen de kortste tijd door de valutaveilingen van de CBvS nog hoger omhoog kunnen schieten. Governor Glenn Gersie heeft volgens mededelingen van minister Hoefdraad, een onderhoud gehad met de cambiohouders. Aangegeven is dat de moederbank overgaat tot valutaveilingen. De aankoopkoers van SRD 3,96 per US-dollar en de verkoopkoers op SRD 4,04, zoals op 18 november 2015 vastgesteld, worden dan losgelaten. “De interventies die vanuit de SPSB hebben plaatsgevonden, zijn volledig gebaseerd op de regels van wet en regelgeving van de Centrale Bank. Er is continu overleg geweest tussen de SPSB en de Centrale Bank”, deelde Hoefdraad mee.
Staatsschuld nooit zo hoog sinds 2000
De staatsschuld is sinds 2000 nooit zo hoog geweest. Sinds mei 2015 is de schuld aan de CBvS significant gestegen. Deze bedroeg in mei nog SRD 716 miljoen, in juli was hij al met SRD 268 miljoen gestegen naar SRD 984 miljoen. De meest significante stijging heeft echter in september plaatsgevonden, toen de schuld aan de CBvS van SRD 1.469 miljoen steeg naar SRD 2.498 miljoen. Dat was een stijging van ruim SRD 1 miljard.
FR

error: Kopiëren mag niet!