Pesticiden mogelijke oorzaak Microcefalie

Volgens een Argentijns onderzoek lijkt het erop dat niet het Zika-virus, maar een pesticide, Pyriproxyfen, die sinds 2014 gebruikt wordt om de muskiet die Zika verspreidt uit te roeien, de oorzaak is van de afwijkingen bij baby’s onder de naam Microcefalie. Men moet volgens voedseltechnoloog Ricky Stuttgard, die bekend is met de werking van pesticiden, eerst nagaan of er in de gebieden waar dit pesticide niet gebruikt is ook Microcefalie voorkomt. “Pesticiden kunnen inderdaad geboorteafwijkingen veroorzaken, dus het zou wel mogelijk zijn, maar er moet meer onderzoek gedaan worden”, zegt hij. Persoonlijk denkt Stuttgard uit logische overwegingen dat het feit dat de afwijking alleen in Brazilië voorkomt, dit erop duidt dat er in Brazilië iets is gebeurd dat elders niet is gebeurd. Dit is wat volgens hem moet worden nagegaan. Op dit moment is er naar zijn mening meer sprake van speculatie over de oorzaak.
Stuttgard wijst er ook op dat veel Microcefalie-gevallen voorkomen bij arme moeders en dat de leefomstandigheden van deze vrouwen ook meegenomen moeten worden in het onderzoek. Er is tot nu toe geen wetenschappelijk bewijs geleverd dat Microcefalie door het Zika-virus wordt veroorzaakt. Uit het Argentijns onderzoek blijkt wel opvallend genoeg dat Microcefalie vooral voorkomt in gebieden waar Pyriproxyfen is gebruikt. Het spul wordt aan het water toegevoegd en moet ervoor zorgen dat de larven van muskieten worden aangetast, waardoor ze misvormd raken. Het middel is getest op geboorteafwijkingen bij zoogdieren, maar dit zegt nog niet veel over de effecten die het op de mens kan hebben. De duizenden gevallen van Microcefalie in Brazilië komen ‘toevallig’ ook voor in gebieden waar Pyriproxyfen werd gebruikt.

error: Kopiëren mag niet!