“Oppositie zal zelf crisisbeheersingsplan schrijven”

De gezamenlijke oppositionele partijen hebben gisteren een persconferentie belegd in navolging op hetgeen zich bij de afronding van de begrotingsbehandeling voor het begrotingsjaar 2016 heeft voorgedaan. De partijen zijn ontstemd over het uitstellen van de behandeling van de door de oppositie 8 ingediende moties over het beleid van de regering. VHP-voorzitter Chan Santhokhi sprak over het belang van aandacht voor de moties.
De moties gingen over corruptiepraktijken die niet worden onderzocht, de zoetwaterverkopen, vervalsing van een besluit genomen in DNA met kennelijk de bedoeling om een rechterlijk proces te beïnvloeden, duurzame oplossingen in het financieel gebeuren, problemen in het binnenland, de volksgezondheid en de algemene veiligheidssituatie. Dit was volgens Santokhi niet een reguliere begroting. Het was de eerst begroting in een crisisjaar tevens de eerste begroting van de regering Bouterse-Adhin. Voor een begroting in een crisisjaar had de oppositie graag een crisisbeheersingsplan gezien, in plaats van individuele maatregelen die door de verschillende ministeries zullen worden getroffen. “Je kunt niet gewoon snijden in de begroting. Het moet bezuiniging zijn als onderdeel van een integraal begrotingsplan”, zei de VHP-voorzitter. Verder gaf Santokhi aan dat het er niet op lijkt dat de regering beseft in wat voor crisis het land zit. ‘De crisisgeest is niet tot uiting gekomen in het begrotingsjaar 2016. Er is ook geen enkel uitzicht geboden aan de Surinaamse samenleving om uit de crisis te geraken.’
Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland is er hier en daar rekening gehouden met de zorgpunten van de oppositie, maar men is er niet helemaal tevreden mee. Bij de afronding van de begrotingsbehandeling is er volgens de oppositie geen rekening gehouden met de gevoelens van de de oppositie. ‘De moties bevatten argumenten om een stemgedrag te bepalen. De oppositie had al besloten voor welke onderdelen van de begroting er voor en tegen zou worden gestemd. Wij hebben geprobeerd de belangen van het volk te behartigen door de moties in te dienen. Helaas hebben wij dat niet kunnen behandelen. Al zouden de moties afgewezen zijn, het is het werk van een parlementariër om zijn best te doen in de begrotingsbehandeling om het beleid van de regering op de juiste koers te brengen. Dat was de bedoeling van de moties”, zegt Santokhi.
Er zal nu vanuit de oppositionele partijen werk van worden gemaakt om een crisisbeheersingsplan te schrijven, aangezien dat vanuit de regering niet is gekomen. Dit plan zal voor de samenleving ter beschikking zijn.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!