Gregory Rusland: “Voorzitter parlement tracht scheidslijn aan te brengen tussen oppositie en coalitie”

NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft bij de afronding van de begrotingsbehandeling aangegeven, ervaren te hebben dat er in het land zelf een heleboel mis is, terwijl de regering de internationale situatie de schuld blijft geven. Er is geparticipeerd in de totale begrotingsbehandeling. Volgens Rusland is er getracht ook een input te geven in de totale begrotingsbehandeling om te proberen een zo goed mogelijke situatie te creëren. “Wij hebben ook weken gewerkt aan moties, ter ondersteuning van het verbeteringsproces. De voorzitter vraagt een schorsing, komt terug, zegt dat het goede moties zijn, maar gebruikt een regel binnen het orderegelement om aan te geven dat de moties die behoren bij de begrotingsbehandeling, niet behandeld zullen worden. Volgens de DNA-voorzitter zullen de moties op een ander moment worden behandeld. Dat vonden wij een dieptepunt”, stelt Rusland.
Volgens de politicus is dit de eerste keer dat zoiets zich heeft voorgedaan in het parlement. Hij vindt het jammer dat in een democratisch bestel, zoiets zich heeft mogen voordoen. De moties hebben allemaal te maken met de begroting van 2016. Als die op een ander tijdstip behandeld worden dan voor de stemming, zal volgens Rusland het niets minder betekenen dan ‘mosterd na de maaltijd’. “Het was onderdeel van de begrotingbehandeling. Wat ons betreft heeft het eigenlijk geen zin meer.” Rusland merkt duidelijk een situatie op waarbij er langs verschillende lijnen wordt gewerkt binnen de coalitie. “De president komt en predikt dat hij alle partijen erbij wil hebben om de grote problemen waarin Suriname gebracht is door de regering te lijf te gaan”, zegt Rusland. Aan de andere kant merkt hij dat de voorzitter van het parlement een scheidslijn tracht aan te brengen tussen de oppositie en de coalitie. Volgens hem staat de voorzitter niet boven partijen, maar is zij onderdeel van het systeem. “Zij probeert de situatie altijd naar de kant van de coalitie te brengen. Daar zien wij duidelijk een verschil in benadering van de president en de voorzitter. Daar zullen wij mee moeten dealen”, aldus Rusland.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!