Suriname moet voor- en nadelen open sky agreements nagaan

Suriname moet voor zichzelf de voor en nadelen van Open Sky agreements nagaan 1Voor volksvertegenwoordiger Patrick Kensenhuis zou het open gooien van het Surinaamse luchtruim middels een open sky agreement met Nederland een positieve ontwikkeling zijn. Hij denkt niet dat de SLM zal doodbloeden indien de route van en naar Nederland zou worden opengegooid. SLM moet eerst goed worden doorgelicht. Daardoor zal het lukken het bedrijf gezond te houden of gezond te maken. Het blijkt dat Nederland meerdere keren heeft aangegeven bereid te zijn over te gaan tot een open sky, indien Suriname de wens daartoe bekend maakt. Dat gaat middels een overeenkomst tussen twee landen of landengroepen over het wederzijds openstellen van elkaars burgerluchtvaart- of vrachtluchtvaartmarkt onder andere met betrekking tot landingsrechten.
Marktomvang Suriname een grote drempel
In 2009 werd in opdracht van het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstraat een onderzoek uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van verdere liberalisering op de luchtvaartmarkt Nederland-Suriname. De uitkomsten van dit onderzoek zagen er niet veelbelovend uit. De belangrijkste drempels voor nieuwe toetredingen tot de markt vormen de marktomvang en samenstelling van een markt. De Nederland-Suriname markt wordt door luchtvaartmaatschappijen gezien als een bedrijfseconomisch ‘lastige’ markt. De gepiektheid van het vervoer, de vervoeronbalans, de geringe hoeveelheid vrachtvervoer en de geringe hoeveelheid zakelijk vervoer maken rendabele exploitatie een uitdaging. Het falen van Martin Air op de route en de reden waarom ArkeFly afzag van een aanvraag tot aanwijzing onderstrepen deze marktkarakteristieken als toetredingsdrempel. In de tweede plaats zijn aan luchtvaartpolitieke kant nog altijd drempels aanwezig als het gaat om ongeregeld vervoer.
Out of the box denken
Volgens Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, heeft elke overeenkomst die men sluit zijn voor- en nadelen. Suriname zou volgens hem voor zichzelf moeten nagaan hoe zij die nadelen zal opvangen en de afwegingen zal plegen hoeveel voordelen en hoeveel nadelen zij heeft. “Als er een onderzoek is gepleegd door een land, is dat onderzoek naar de visie van het onderzoekende land gepleegd. Elk land heeft andere visies. Dat is het mooie van onderhandelen bij de open sky agreements. Een open sky Agreement is geen slecht ding”, zegt Baarn. “Het opengooien van je luchtruim is om diverse redenen in de wereld een gebruik. Men kan verschillende voordelen uit halen. Er kunnen meer vliegmaatschappijen zich aansluiten op de markt, het land geniet meer bekendheid. Het komt zowel het land, als de passagiers ten goede. Met een open sky gooit men het luchtruim open, waardoor men meer vliegbewegingen krijgt. Natuurlijk moet er ook worden gekeken naar hoe men de toename van de beweging zal bolwerken. Wij moeten meer out of the box denken. Wij concentreren ons teveel op Nederland. Nederland is meer een sociale route geworden vanwege de historische band met het land. Suriname moet nu gaan denken aan binnen komende passagiers. We denken altijd in de trend van het uitvoeren van toeristen. Wij moeten toeristen naar binnen brengen. Wij staren ons blind op Nederland, maar vergeten dat Nederland deel is van de EU. Dat is een grotere samenstelling. Wellicht zouden wij naar de andere landen in de EU moeten kijken”, aldus Baarn. Een onderzoek vanuit de zijde van Suriname blijkt nog niet te zijn uitgevoerd, althans heeft geen bekendheid.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!