Gilbert van Dijk: “Overheid heeft niet het oogmerk om ondernemers in problemen te brengen”

Gilbert van Dijk, directeur SBC
Gilbert van Dijk, directeur SBC
Zoals reeds bekend, heeft het collectief van Non Vessel Operating Common Carriers (NVOCC) in Suriname voor de zogenaamde buitenloodsen- en pakkettendiensten protest aangetekend tegen de eenzijdig opgelegde tariefsverhoging conform de Kostenwet, welke op 1 december 2009 zou moeten ingaan. Het gaat om verhogingen tussen de 1200 en 7900 procent. Ondernemers zijn in dit verband bezig een document op te stellen, waar zij gedocumenteerd hun case naar voren zullen brengen. Het komt erop neer dat alle kostenverhogende maatregelen, in dit geval ook op wettelijke basis, in kaart worden gebracht. De wijze waarop de implementatie geschiedt, is volgens de ondernemers niet correct. Zij kregen in januari een mondelinge mededeling dat er een verhoging op komst was. Er zijn toen rekeningen ontstaan, die verschillende malen hoger liggen dan men gewoon is. Daarnaast is er oneerlijke concurrentie van mensen die minder bonafide zijn.
Van SRD 25 naar SRD 250 voor een kilo
Deze drastische verhogingen zullen direct invloed hebben op de kosten, die worden doorberekend aan de pakketontvangers; de pakketten worden onbetaalbaar. De huidige koopkracht is van dien aard dat het volk, dat deze pakketten als hulp ontvangt, deze niet meer zal kunnen betalen. Een luchtpostpakket van 1 kilogram kost SRD 25. Door deze maatregelen zal de kleine man volgens de ondernemers nu voor dit zelfde pakket genoodzaakt zijn SRD 250 te betalen.
De verhoging zal tot gevolg hebben dat de gemiddelde burger dit niet zal kunnen opbrengen. Pakketten zullen niet afgehaald kunnen worden en minder pakketten zullen aankomen, waardoor dit ook zal leiden tot vermindering van de inning van invoerrechten door de overheid. De pakketten vervullen een functie die te vergelijken is met een sociaal vangnet. Het wegvallen hiervan zal de armoede verder doen toenemen.
Afvloeiing en sluiting van bedrijven
“Dit zal zonder meer een dreiging zijn voor het voortbestaan van de sector. Onze bedrijven hebben een gemiddeld werknemersaantal van 30 -50, een totaal van ongeveer 950 werknemers met hun gezinnen. Afvloeiingen en sluitingen van onze bedrijven zullen leiden tot een negatief effect op de levensstandaard van een deel van onze bevolking, met name de minderbedeelden”, staat in de brief gericht aan het parlement.
De tarieven van de Kostenwet zijn in december 2009 gewijzigd, maar werden tot nu toe niet in rekening gebracht. Minister Gillmore Hoefdraad heeft op 11 januari de douane schriftelijk meegedeeld dat de tarieven nu wel in rekening moeten worden gebracht. Dit is ingegaan per 15 januari.
Dialoog
De Suriname Business Development Center (SBC) heeft in dit verband ook de voorzitter van het parlement op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen. Een van de stakeholders van de SBC is het ministerie van Financiën. “De SBC zal met haar partners dit document onder de aandacht van de minister van Financiën brengen. Wij gaan zo snel mogelijk proberen in dialoog te treden”, zegt Gilbert van Dijk, directeur SBC.
Het tweede dat volgens Van Dijk serieus moet worden genomen, is dat de overheid de illegaliteit in de sector moet aanpakken. Deze ondernemers ondervinden veel concurrentie van illegale jongens en meisjes, die ook zaken doen in de sector. Hierdoor worden de legale mensen dood geconcurreerd. Ten derde moet de overheid het verlies van de inkomsten aanpakken. “Men blijft naar inkomsten zoeken, maar gaat het niet halen waar het is. Als de overheid dat aanpakt, zullen de bonafide bedrijven floreren. Ik verdedig de overheid niet, maar ik denk ook niet dat de overheid het oogmerk heeft om de ondernemers in problemen te brengen. Daarom moet er dialoog zijn”, aldus Van Dijk.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!