‘Ontwikkeling Commewijne stagneert’

Marlon Budeke
Marlon Budeke
Voorzitter Marlon Budeke van de afdeling Commewijne van de Nationale Partij Suriname is met zijn 13 man tellend bestuur bezig om de laatste hand te leggen aan de voorbereiding van de bestuursverkiezingen voor 9 NPS-onderafdelingen in het district. In samenspraak met de bevolking wordt gezocht naar de meest geschikte kandidaten om de schouders te zetten onder het maatschappelijk en politieke werk van de NPS in het district. Gewezen wordt op de veelheid, de moeilijkheidsgraad en de complexiteit van het werk in Commewijne. Het opvoeren van economische activiteit en het scheppen van werkgelegenheid zijn nodig om het district uit het slop te krijgen. Budeke maakt zich zorgen over de economische ontwikkeling van zijn district. “De economie van Commewijne zakt steeds verder af. Er zijn geen projecten en activiteiten die geld en werkgelegenheid generen en het vooruitzicht is somber.”
“De suikerrietaanplant en de bijbehorende suikerfabriek zijn met veel fanfare aangekondigd en begonnen, maar zijn doodgebloed. Het gemiddeld inkomen van werknemers schommelt rond de SRD 1.000, de visserij kwijnt weg, de ontwikkeling van het district stagneert van alle kanten, de bevolking sukkelt om het hoofd boter water te houden.”
De bouw van de steiger bij Ellen is aangevangen, maar niet afgemaakt, de asfaltering van de Oost-Westverbinding is niet volgens het plan waarop het werk is aanbesteed en aangenomen, uitgevoerd. De tweede asfaltlaag bij Meerzorg is nooit gelegd, vangrails en ander wegmeubilair laten op zich wachten en de aanleg van de dijk is ook niet afgerond. Het districtsbestuur, de ressortraden en de distritsraad moeten zich meer inspannen om zaken in goede banen te leiden.”

error: Kopiëren mag niet!