‘Situatie ‘s Lands ziet er grauw uit’

Op dit moment is er sprake van een actie oftewel een beraad binnen het ‘s Lands Hospitaal. Waarnemend directeur Bernard Abia geeft aan dat het hospitaal gezien het karakter van het ziekenhuis, geen polemiek in de pers wilde hebben. Echter, de manier waarop berichten naar buiten gaan, was het nodig dat de directie van zich liet horen met een persconferentie. Er is aangegeven hoe het ziekenhuis in deze situatie is beland en wat er allemaal is gedaan om hiervan af te komen.
Vanwege de introductie van de BZSR-verzekering in juli 2013 is er een stap gezet om de patiënt meer mogelijkheden te bieden. Dat heeft echter voor gezorgd dat er een afname is geweest in het ziekenhuisbestand en het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis kwam. Er is geprobeerd dat tegen te gaan. In het parlement werd de algemene basiszorgwet aangenomen. Dat had volgens Abia een aantal gevolgen, omdat de leegloop verder ging. Als resultaat van een aantal maatregelingen was het ziekenhuis niet in staat de gelden binnen te halen. Waar in 2014 nog suppleties (subsidies) werden binnengehaald van de overheid en daarmee de tekorten opgevangen konden worden, is deze eind 2014 gestopt. Het ziekenhuis is nu afhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen.
Uit de debiteurenadministratie van het ziekenhuis is gehaald dat er meer dan SRD 10 miljoen ontvangen moet worden van de verzekeringsmaatschappijen. “Van één van de maatschappijen hebben we begrepen dat van de SRD 8 miljoen dat we dachten bij hen te hebben, zij maar SRD 70.000 kon afgestaan”, zegt Abia. Volgens de waarnemend directeur heeft ‘s Lands geen solvabiliteitsprobleem maar een liquiditeitsprobleem . “We hebben een bepaalde situatie kunnen voorkomen, omdat het ziekenhuis steeds geld heeft geleend. Elke maand lenen we. Vanwege de leningen is er geen leningsplafond meer, omdat ‘s Lands niet de beschikking heeft over een onderpand. Wij kampen met specifieke dingen die maken dat wij sneller in deze situatie zijn beland. Vandaar dat het geld dat betaald moet worden, onmogelijk is”, stelt hij.
De bond meerdere malen op de hoogte gesteld
“De financiële situatie is meerdere malen aangegeven aan de werknemersbond”, zegt Abia . “In het begin hebben zij aangegeven samen te willen werken aan een oplossing. Na diverse meetings en brieven die heen en weer werden gestuurd, is er op 19 januari vernomen dat er ontevredenheid was onder een deel van de medewerkers over andere zaken. De bond is uitgenodigd, waarna de situatie rondom de toelagen weer zijn besproken. Er is uiteindelijk een standpunt gekomen met enkele modificaties. Er is duidelijk aangegeven dat het bedrag dat ongeveer SRD 3.4 miljoen bedraagt, niet in zijn geheel uitbetaald zou worden, maar dat de uitbetaling in 5 maanden zou geschieden. Dus 1 toelage in 5 maanden en de ander in 5 maanden. Volgens de methode van de bond zouden bepaalde afdelingen volledig betaald worden, terwijl de andere groep zou moeten wachten. De lijsten zijn daarna gemaakt en gestuurd naar de afdelingen om het voorgestelde van de bond ten uitvoer te brengen en 90% van de werknemers heeft toen aangegeven in januari te willen ontvangen. Dat was echter niet uitvoerbaar. Maandag heeft de leiding een bericht ontvangen van de bond dat hij niet meer akkoord gaat met het voorstel, omdat het personeel dat niet meer ziet zitten. De mensen zijn daarna in beraad gegaan.”
Niet elke afdeling voert actie. De leiding geeft aan blij te zijn dat enkele afdelingen wel het werk gewoon hebben voortgezet en heeft persoonlijk deze afdelingen bedankt dat zij toch zijn gekomen. Verder wilde de leiding aangeven dat er voor het probleem geen concrete oplossingen zijn dan de bedragen in kavels te betalen.

error: Kopiëren mag niet!