Gajadien: “Regering mag borst nat maken”

Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien roept de regering op haar borst nat te maken voor de openbare vergadering van donderdag. De parlementariër zegt aan Dagblad Suriname dat de regering in de afgelopen weken flink de kans heeft gehad om haar verplichtingen na te laten en geen verantwoording af te leggen voor de financiële chaos in het land. Volgens de politicus wordt alles met de mantel der liefde bedekt en toont president Desi Bouterse ook geen serieusheid. Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling zullen er indringende vragen worden gesteld. “Tot nu toe hebben wij gezien dat de regering de vragen uit de eerste ronde niet naar behoren heeft beantwoord. Deze zaken zijn in tweede ronde wederom aan de orde gesteld. Het wachten is vooral op de vicepresident die antwoord moet geven op de situatie bij staatsbedrijven en de algemene financiële situatie. Zijn er concrete stappen genomen voor de verdere verzelfstandiging van de rechterlijke macht? Hebben de arbeiders al duidelijkheid over hun status na de sluiting van Suralco? Hoe staat het met de gezondheidszorg, een sector die compleet op haar gat ligt.” Volgens Gajadien is het overduidelijk dat de koersontwikkeling, de dekking van onze munteenheid, het bezuinigingsbeleid en stimulering van productie slechts tot een vraag zijn gebleven. “Zo zijn er tal van zaken waar wij zien dat leefbaarheid voor de samenleving in gevaar komt en men geen antwoorden geeft of verantwoording aflegt”, aldus Gajadien.
Corruptie binnen LVV, OW en NH viert hoogtij
De parlementariër maakt zich ook zorgen om de vele corruptiegevallen die zich binnen ministeries en de departementen voordoen. Tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling heeft hij harde noten gekraakt met betrekking tot de ministeries van Landbouw, Visserij & Veeteelt, Openbare Werken en Natuurlijke Hulpbronnen. De parlementariër stelt dat zich een heleboel ongehoorde praktijken bij het ministerie van LVV hebben plaatsgevonden. Hij zou graag de Clad bij dit ministerie ingeschakeld willen hebben. Een zwaar zorgkindje is het bedrijf Surzwam. “Opeens is dit bedrijf ook leverancier van chemicaliën geworden. Olie wordt als projectkosten geboekt en tegelijkertijd wordt olie betrokken via de pompen van het ministerie van OW. Er wordt ook als onderaannemer gewerkt voor bedrijven en niet alles wordt geboekt of niet de juiste inkomsten.” De politicus wil graag nog de financiële verslagen van Surzwam zien. “Verder zien we dat LVV veel chemicaliën inkoopt, waarbij nog onduidelijk is wat ermee gebeurt.” Volgens Gajadien zijn in de afgelopen 3 jaren werken uitgevoerd, waarbij 5 tot 10 maal duurder is betaald. “Er is op 16 december 2013 een IDB leningsovereenkomst getekend voor 15 miljoen USD ter versterking van de agrarische sector en om de productiviteit te verhogen. Waar is dit geld naar toe of waarvoor is het gebruikt? Bij OW zien wij dat er vuilophaalwerkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij openbare aanbestedingen wel worden gehouden, maar de oude contracten van vrienden toch worden verlengd. Ook spelen de zaken met betrekking tot NH, hoe middelen besteed worden voor de ordening van de goudsector en ook welke concrete stappen er genomen zijn met betrekking tot de scalians”, aldus Gajadien.
Onduidelijkheid over criminaliteitsbestrijding ontwikkeling agrarische sector
Gajadien stelt verder dat de regering nog steeds geen duidelijk plan van aanpak heeft gepresenteerd over de steeds toenemende criminaliteitsbestrijding. “Ook de criminaliteitsbestrijding, daar is niets concreet door de regering gepresenteerd, hoe de verslechterde situatie aangepast zal worden. Ook bij de agrarische sector zijn er geen concrete acties hoe dat te behouden.” Gajadien benadrukt dat zijn fractie wel onder protest deel zal nemen aan de vergadering, omdat deze in landsbelang is. Ook de PL zal bij monde van partijvoorzitter Paul Somohardjo deelnemen aan de vergadering. De voorzitters Chan Santokhi (VHP) en Gregory Rusland (NPS) zijn uitlandig.
FR

error: Kopiëren mag niet!