Jitendra Kalloe: “Politieke toppers sjoemelen met domeingronden Nickerianen”

Assembleelid Jitendra Kalloe vindt dat er voor eens en altijd een einde moet komen aan de grootschalige dubbele uitgifte van domeingronden in het district Nickerie. Volgens de parlementariër heeft hij in de afgelopen periode alarmmeldingen van verschillende Nickerianen gehad, dat hun perceel, waarop zij jaren lang hebben gewoond, gewerkt en geïnvesteerd, op sluwe wijze is uitgegeven aan een andere. In de meeste gevallen gaat het volgens hem hier om gronden die door mensen met goede politieke connecties zijn afgepikt. “Politieke toppers sjoemelen met domeingronden van Nickerianen”, stelt Kalloe. Volgens de VHP’er heeft hij zelf gevallen ontdekt waar deze figuren de mensen zover proberen te krijgen om goed en strategisch gelegen plaatsen, die al 30 tot 40 jaar bewoond zijn, te laten inruilen voor een perceel dat volgens hun veel groter is. “Wat er eigenlijk gebeurt, is dat deze personen voor de gek worden gehouden.” Dit, omdat er misbruik wordt gemaakt van het feit dat niet alle burgers weet hebben over wet en recht in het land.
‘Stukken worden valselijk opgemaakt’
Kalloe zegt dat er zelfs gevallen zijn waar papieren en of beschikkingen valselijk worden opgemaakt om anderen te benadelen. Er wordt volgens hem alles aan gedaan om mensen te misleiden om de gronden over te dragen. “Ik heb recentelijk enkele gevallen binnengekregen. Die stukken heb ik dus ook meegenomen om met de minister van RGB te bespreken. Hierna zullen wij kijken hoe wij deze mensen bij elkaar krijgen zodat ze zelf hun zegje kunnen doen”, stelt hij. Ook Kalloe is verwikkeld in een dubbele uitgiftekwestie met NDP-parlementariër Rashied Doekhie. Hij merkt op dat er ruim 25 jaren lang activiteiten ontplooid zijn op het terrein van NV Wavebo en zonder enig schrijven of mededeling werd het wederom uitgegeven. Toen hij een hypotheekuittreksel ging halen, schrok hij zich rot. Hij merkte op dat het stuk wederom uitgegeven was. De parlementariër zegt dat hij bewijsmateriaal heeft om de rechtszaak bij de rechter te kunnen winnen. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft hij zelfs beloofd om het bewijsmateriaal aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons te overhandigen.
FR

error: Kopiëren mag niet!