Nieuwe statuten VHP goedgekeurd door Partijcongres

Het Partijcongres van de VHP aan de gang in het partijgebouw De Olifant
Het Partijcongres van de VHP aan de gang in het partijgebouw De Olifant
Voor de tweede keer in de maand januari stond het Partijcongres op het programma van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Nu heette het: de voortzetting van de verdaagde vergadering van 10 januari 2016. Het is bekend dat er op het juiste moment bij het eerste congres geen tweederde meerderheid in de zaal aanwezig was.; er konden dan ook tijdens de vergadering van het congres geen nieuwe statuten van de partij aangenomen worden. Bij de verdaagde vergadering was de lijfelijke aanwezigheid van tweederde van het aantal leden niet meer van belang. De gewijzigde statuten zijn door de vergadering aangenomen. Deze moeten nu de formaliteiten nog passeren, waaronder de bekrachtiging door de president. Pas dan treden ze in werking. Gehoopt wordt om deze statuten voor de hoofdbestuursverkiezingen, in juli dit jaar, in orde te hebben. Partijvoorzitter Chan Santokhi was blij met de aanname van deze moderne statuten. Volgens hem verandert alles met de tijdgeest waarin wij leven, zo ook de VHP en haar statuten.
Wijzigingen
Na de verdaging van de vergadering van 10 januari, zijn er nog wat wijzigingen aangebracht aan het concept van toen. ‘Tot zaterdag was de werkgroep nog bezig om alles te checken’, zei Santokhi. Op 28 januari is er ook een brief binnengekomen van het ressort Blauwgrond, met als ondertekenaar Geetapersad Gangaram Panday. Hij stelde enkele belangrijke wijzigingen/aanvullingen aan het concept voor. ‘De voorstellen van Blauwgrond zijn voor 85% opgenomen in de nieuwe statuten’, geeft Mahinder Rathipal, een van de ondervoorzitters van de VHP te kennen. Ook tijdens de vragenronde hebben enkele andere personen toch wel een aantal belangrijke kanttekeningen geplaatst. Zo bijvoorbeeld de heer Soerin Goerdajal, voorzitter van ressortraad Saramaccapolder. Onder andere dat fondsen van de partij niet door stichtingen, maar rechtstreeks door het hoofdbestuur van de partij beheerd moeten worden. ‘Laat in de statuten opnemen wie van het hoofdbestuur tekeningsbevoegdheid heeft voor geldzaken’, stelde hij voor. Volgens Rathipal zullen een aantal kanttekeningen die bij de vragenronde naar voren zijn gebracht, verder uitgediept worden in het nieuw huishoudelijk reglement.
Stemming
De nieuwe statuten zijn met algemene 256 stemmen aangenomen. Er waren 0 stemmen tegen. Het lid Gangaram Panday van Blauwgrond onthield zich van stemming. Bij aanvang van deze vergadering waren er iets meer dan 450 congresleden aanwezig in De Olifant. Het congres telt iets meer dan 900 leden. De nieuwe statuten tellen 34 artikelen; de oude statuten hadden er 17. ‘De partij groeit, dus moeten de statuten ook groeien’, merkte Jules Ajodhia op; hij was belast met de leiding bij de formatie van de nieuwe statuten. Nu de statuten zijn aangenomen, zullen de congresleden meteen aan het werk gezet worden om het gewijzigd huishoudelijk reglement onder de loep te nemen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!