Misiekaba en Simons willen terugroepwet op operatietafel

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vindt dat de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers, ofwel de terugroepwet, dringend een aanpak nodig heeft. “De terugroepwet is in 2005 gemaakt als gelegenheidswetgeving. Het effect is geweest dat vandaag geen enkel partij een lid heeft kunnen terugroepen. Je kan uit de wet niet vaststellen wat correct is. Nu hebben wij weer een probleem rondom die wet. Deze wet heeft alleen voor problemen gezorgd. Nu, zeven jaar verder, hebben nieuwe leden, die nieuwe ideeën hebben, ook problemen daarmee. Het parlement moet binnen de kortste tijd iets aan die wet doen. Wat dat is, kan ik niet zeggen”, stelde Geerlings-Simons. Volgens de politica was zij genoodzaakt PL-voorzitter Paul Somohardjo uit de zaal te laten verwijderen, omdat zij bang was dat hij zijn eigen gezondheid zou schaden. Indien het parlement inderdaad overgaat tot wijziging van deze wet, zal dat regelrechte inmenging betekenen in de rechtszaak van de PL vs de Staat en Raymond Sapoen/Diepakkoemar Chitan.
‘Wij zijn volksvertegenwoordigers, wij mogen elke wet bekijken’
Ook NDP-fractieleider Andre Misiekaba vindt dat deze wet, die hij als een onding aanduidde,
pp de operatietafel moest. Hij zag liever een schorsing van de begrotingsbehandeling om deze wet eerst goed te bekijken. “Wij zijn volksvertegenwoordigers, wij mogen elke wet bekijken. Laat die wet op de operatietafel. Dan komen wij terug om de begroting te behandelen.” De NDP-topper gaf ook aan dat hij het gevoel had dat Somohardjo geen oplossing wilde. “Het ging bij hem niet om een oplossing, maar om het zwart maken van DNA. Meneer Somohardjo, Salam Paul, wil dit instituut kapot maken. We kunnen allerlei zwarte schapen zoeken, maar dit is het huis van het volk”, aldus Misiekaba.
Ook Carl Breeveld van de DOE-fractie
“Wij kunnen ons land niet tegenhouden, als zo iets niet werkt. Het is niet functioneel. Laten wij kijken wat werkbaar is, bruikbaar en inzetbaar voor de democratie van dit land”, aldus Breeveld die een voorstander is van een algehele herziening van deze wet. De vergadering werd uiteindelijk verdaagd tot nader orde.
FR

error: Kopiëren mag niet!