Mahinder Jogi: “Banken mogen cliënten niet schaden”

Mahinder JogiAssembleelid Mahinder Jogi is zeer verontrust over het besluit van de Surinaamse Bankiersvereniging om geldtransacties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) te boycotten. Dit, omdat zo een besluit niemand anders dan de cliënten van banken zal treffen. “De dienstverlening moet niet in het geding komen en je moet je cliënten niet schaden. Een bank staat en valt met cliënten, een bank is voor cliënten. Je kan niet mijn tegoed vasthouden als bank, terwijl ik opdracht geef om te storten. Dit, omdat daar waar ik de verplichting heb te betalen, bij niet voldoening er ook juridische consequenties kunnen volgen. Op wie zullen de boetes verhaald worden?”, aldus Jogi. De parlementariër vindt dat dit een zaak is waar de Centrale Bank van Suriname (CBvS) onmiddellijk moet ingrijpen. “Er is al weinig vertrouwen in autoriteiten en instituten in het land en ik denk dat in dit gevecht, dat banken willen voeren over de ruggen van cliënten van andere banken, onmiddellijk beëindigd moet worden. Het is niet in het belang van de samenleving en bedrijfsvoering van bedrijven, maar ook het gehele financiële verkeer in het land komt in geding. Het is een onding en men moet onmiddellijk hiermee stoppen. Zo tref je mensen niet. Je moet andere modellen en mogelijkheden uitwerken om mensen te treffen”, stelt de politicus tegenover Dagblad Suriname.
Hoefdraad heeft niet met banken gecommuniceerd
Jogi zegt dat hij zo een maatregel helemaal niet had zien aankomen. Dit, omdat minister-governor Gilmore Hoefdraad in zijn afgelopen persconferentie zelf had aangegeven dat de SPSB betrokken zou worden om samen met de cambio’s te gaan reguleren om de koers terug te brengen. “Ik neem aan dat wanneer de CBvS-governor de persoon is die geschikt is voor de functie, zeker overleg voert met de banken en niet eigendunkelijk dictatoriaal een besluit neemt, dat op zoveel weerstand stuit.” Volgens Jogi blijkt nu inderdaad dat dit besluit niet door gecommuniceerd is met andere banken, vandaar dat er hevig verzet nu plaatsvindt.
Banken moeten terugkomen op hun besluit
De VHP’er eist dat de banken terugkomen op hun eerder genomen besluit. De Vereniging van Cambiohouders liet eerder weten dat een honderdtal bedrijven zich inmiddels heeft geregistreerd voor een totaal bedrag van dertien miljoen US dollar. De geldwisselkantoren hadden zich garant gesteld om binnen zeven dagen dollars via de SPSB te kunnen betrekken tegen een koers van SRD 5.15. De bankiersvereniging vertrouwt de constructie tussen de cambiohouders en de SPSB niet en waarschuwt voor witwaspraktijken. In het parlement is de regering om opheldering gevraagd. Aankomend CBvS-governor Glenn Gersie heeft al te kennen gegeven dat hij de valutatransacties zoveel mogelijk terug wil hebben bij de commerciële banken, in plaats van via de cambio’s.
FR

error: Kopiëren mag niet!