CBvS betaalde in 5 jaar meer dan $ 6.420.000, € 1.980.000 en SRD 3.000.000 uit aan buitenlandse consultants

“Hoofdoorzaak van de huidige financieeleconomische crisis is het verkwistend beleid van de overheid. Belangrijke uitgavenposten zijn de personeelslasten, lonen en consultancy fees. Kent u de verschillende fees en/of (verkwistende) betalingen nog? De monetaire reserve daalt zienderogen. De grootverdieners bij de CBvS zijn groter dan governor-minister Gillmore Hoefdraad zelf.” Dit stelt fiscaaljurist Robby Makka in zijn analyse tegenover Dagblad Suriname. Volgens Makka zijn de feitelijke governors, vaak de ‘stand-ins’ van de governor, nog steeds actief binnen de moederbank en zorgen zij maandelijks voor grootschalige kapitaalvlucht vanuit ons land. Het gaat volgens hem maandelijks om bedragen van meer dan $ 93.731, € 33.000 en SRD 50.000 die betaald worden aan buitenlandse consultants en in zeer mindere mate Surinaamse. Makka stelt dat samen met Hoefdraad het bedrag van $93.731 opgetrokken kan worden naar $107.000. In totaal gaf de staat in vijf jaar tijd $6.420.000, €1.980.000 en SRD 3.000.000 aan deze consultants. “De vraag is: wat is dan eigenlijk de bijdrage geweest van deze consultants gezien de precaire economische situatie inclusief monetaire malaise waarin ons land zich momenteel bevindt?”, stelt Makka.

Creditratingbureaus worden per rating betaald

Volgens Makka wordt aan de creditratingbureaus per rating betaald, plus nog aan de adviseurs. “De uitslag van de economie na 60 maanden is bekend: deze kromp met muntdepreciatie, valutadalingen, monetaire financiering en koopkrachtverzakkingen. Maar het allerbelangrijkste is onlangs bekend geworden: de informatie klopte niet volgens de minister van Financiën. De president sprak vorig week over interpretatieverschillen.” Volgens hem hebben aankomend CBvS-governor Glenn Gersie, Anthony Caram en Silvano Tjon-Ahing alle informatie nodig. Ook de informatie dat er meerdere “governors” bij de CBvS “werkzaam” zijn. “Maar de gemeenschap moet ook weten dat “iemand” bij CBvS al jaren verdient US$ 36.000 per maand. En dat is niet een Surinaamse econoom of bedrijf. Hoe is dit mogelijk? Het regent aan verspillingen en valutavlucht. “Wij zijn moe” klaagt en de voorgestelde crisismaatregelen (over bezuinigingen) komen niet. Deze moeten niet alleen komen, deze moeten snel komen”, aldus de fiscaaljurist.
Aantal consultants verhuist naar Financiën
Volgens Makka zijn sommige van deze consultants intussen met Hoefdraad verkast naar Financiën. “Bij 2 van hen ken ik het detail over OB? Als minister Rusland informatie heeft achtergehouden, moet hij deze informatie over deze lasten ook kennen? De exacte indiensttreding, contractperiode of wijze van inhuren van deze grootverdieners zijn variabel. Het gaat om maandelijkse fees. De betalingstrajecten zijn twee, waaronder vanuit de afdeling buitenland. Van enkele consultants zijn de contracten vervallen, dus zonder verlenging. Pikant detail is: sommige van deze adviseurs zijn nu naar het ministerie van Financiën. De CBvS schiet de fee voor. Ondanks dat de CBvS in nood zit, heeft de CBvS in de periode november en december 2015 enkele tientallen duizenden SRD’s aan donaties verstrekt. Hoe kan dit? Ik hoop dat de nieuw governor openheid van zaken geeft aan de media. Dit zijn geen “one million dollar questions”, maar “the one million dollar” is wel weg”, aldus Makka.
Onderzoek Clad, Rekenkamer, kabinet president en DNA
Makka benadrukt dat hij niemand beschuldigt, maat wel graag een grootschalig onderzoek van de Centrale Landaccountant Dienst (Clad), Rekenkamer, kabinet van de president en De Nationale Assemblee (DNA) zou willen hebben om de juistheid te kunnen achterhalen. Het kan volgens hem niet dat onze monetaire reserves maandelijks omlaag worden gebracht door uitbetalingen aan dure consultants, terwijl het resultaat van hun werk nihil is. “Mijn onderzoek heeft als karakter een open verzoek om lonen, betaald uit zuur geïnde belastingcenten of personele staatsuitgaven, te verantwoorden, een rechtvaardige inkomensverdeling. Geen ongerechtvaardigde verrijking ten koste van Suriname(rs). Dit verzoek is gericht aan alle economisch-financieel toezichthoudende autoriteiten, maar vooral aan het meest machtige “controle-instituut”, het parlement. Wij hebben nu volgens critici 4 koersen, 3 monetaristen, 2,5 devaluaties en vingerwijzingen. Echter zijn er tot nu toe 0,0 oplossingen. Er zijn ook diverse financieringen. Om het bovenstaande “grootverdienersloongebouw” op waarheid te toetsen, zijn er verscherpte toezicht en accountants nodig. Ik beschuldig niet, ik vraag om onderzoek”, aldus Makka.
FR

error: Kopiëren mag niet!