Politiehulpposten Nieuw Aurora en Djumu worden opgeheven

Twee politiehulpposten, te weten Nieuw Aurora en Djumu, zullen per 23 januari 2016 officieel ingetrokken worden. Ze zullen ophouden te bestaan. Dit blijkt uit een schrijven van het hoofd van de afdeling Beleidsvoorbereiding, commissaris Ruben Peiter. Vanwege financiële problemen worden deze twee hulpposten voorgoed buiten werking gesteld. Dagblad Suriname heeft de informatie van welingelichte bronnen dat het gebouw, althans de politiehulppost te Nieuw Aurora, is ondergebracht in een huurpand. Men moest SRD 1500 maandelijks betalen aan huur. Behalve de huur moet het korps ook nog manschappen naar deze gebieden detacheren om de belangen en de veiligheid van de dorpelingen te garanderen. Vanwege gebrekkige financiën is dit niet meer mogelijk.
Door dit bericht verkeren de dorpelingen momenteel in een onzekere situatie wat hun veiligheid betreft. Er zijn nog twee soortgelijke hulpposten bij Iamgold en Sarakreek. Deze hulpposten blijven overeind, omdat men daar geen huur hoeft te betalen. Wat de wenkbrauwen doet fronzen, is dat er ook manschappen van KPS naar die twee posten worden gedetacheerd en dus ook extra kosten gemaakt worden. Dagblad Suriname heeft in verband met deze zaak een reactie gevraagd van de waarnemend korpschef, Agnes Daniel. Via haar secretaresse vernam de krant dat de waarnemend korpschef niet op de hoogte is van deze intrekking. Ook de minister van Juspol zegt niet op de hoogte te zijn van deze ontwikkeling. Het komt erop neer om de overuren van de politiemannen die naar deze hulpposten werden gedetacheerd, te beperken en zodoende de kosten te beperken.
Regiocommandant Midden Suriname, commissaris Robby Ramjiawan, bevestigt dat het managementteam van Korps Politie Suriname in december 2015 deze kwestie al had besproken en goedkeuring had gegeven om de twee hulpposten op te heffen. Ramjiawan heeft op dinsdag 19 januari 2016 de opdracht gegeven om infrastructurele maatregelen te treffen. Een boot moet er naar toe gaan om alles te verhuizen. Het komt erop neer dat vanaf 23 januari deze posten niet meer zullen bestaan. De regiocommandant benadrukt dat er wel politiezorg zal zijn, maar dan op mobiele basis. De politie komt, controleert en vertrekt.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!