VSB hoopt op herstel economie met herbenoeming SER

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wenst naar aanleiding van de situatie op de valutamarkt in Suriname aan te geven dat het met zeer ernstige bezorgdheid de meest recente ontwikkelingen op dit vlak heeft waargenomen, in het bijzonder het beleid van de monetaire autoriteiten, te weten de minister van Financiën en de Centrale Bank van Suriname, waarbij er vier koersen worden toegestaan, hetgeen de onvoorspelbaarheid en onoverzichtelijkheid voor ondernemers vergroot voor wat betreft economische bedrijvigheid. Ook het geven van vergaande monetaire bevoegdheden aan, inclusief het bepalen van de koers aan personen en instanties, die niet in de Bankwet genoemd zijn, met name de Vereniging van Cambiohouders leidt tot bezorgdheid. Het slechts werken met één bank, terwijl ondernemers het best gefaciliteerd kunnen worden bij hun eigen bank wordt ook afgekeurd door de VSB.
Er zal een verdere ontwrichting van de economie en toename van het gebrek aan vertrouwen in de monetaire autoriteiten plaatsvinden door dit beleid van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën. De faciliteit voor slechts een gedeelte van de productiesector, waarbij totaal voorbij wordt gegaan aan andere belangrijke productiesectoren, zoals de agrarische sector, de mijnbouw- en de dienstensector, omdat het verouderd concept van importsubstitutie wordt gehanteerd, baart eveneens zorgen. De VSB is van mening dat om de economie weer op het goede pad te leiden, dialoog met alle relevante actoren een absolute noodzaak is en dat voorts dat de Sociaal Economische Raad (SER) herbenoemd dient te worden op de meest korte termijn.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: