Wi!Uma Fu Sranan produceert kokoriemeel

1Wi Uma Fu Sranan produceert. (3)
1Wi Uma Fu Sranan produceert. (1)
1Wi Uma Fu Sranan produceert. (2)De distributie van 1.800 pakken kokoriemeel is vanaf 18 januari 2016 een feit. De producent, “Wi! Uma Fu Sranan”, een agrocoöperatie, bestaande uit jonge vrouwelijke ondernemers, heeft het mogelijk gemaakt dat het product in ruim 300 goed gesorteerde supermarkten verkrijgbaar is. Minister Joan Dogojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bracht onlangs een bezoek met directie- en stafleden aan het dorp Kapasikele. Ook Fidelia Graand-Galon van Marron Vrouwen Netwerk maakte deel uit van de delegatie. De voorzitter van de coöperatie, Tania Lieuw-A-Soe, gaf aan ruim 2 jaar bezig te zijn geweest met dit project. Ze benadrukte dat volharding en inzet voorwaarden zijn geweest voor het behalen van de mijlpaal. Lieuw A Soe is ontzettend trots op het feit dat jonge marronvrouwen wel in staat zijn ontwikkeling te brengen in hun eigen district. De vrouwen, die momenteel zijn aangesloten bij de coöperatie, zijn afkomstig uit de dorpen Kapasikele en Klaaskreek. Wi! Uma Fu Sranan heeft als doel samen te werken aan de ontwikkeling van het binnenland en zodoende meer werkgelegenheid te creëren.
Het is de bedoeling dat een ieder zich mag inschrijven bij de coöperatie. Lieuw-A- Soe benadrukte dat Brokopondo het vertrekpunt voor de productie is geweest, hetgeen niet betekent dat andere dorpen uitgesloten zullen worden. De delegatie was zeer onder de indruk van het bijzondere werk wat de Marronvrouwen in het dorp verrichtten. Volgens Graand-Galon is elk ‘Boslandcreools’ kind vanaf jongs af aan ondernemer. “Ze zijn hard werkende vrouwen, ze laten niet op zich wachten, maar ze ondernemen stappen ontwikkelingsgericht.” Volgens minister Dogojo is het bijzonder als mensen door samenbundeling kunnen komen tot een eindproduct. “Die samenbundeling is zeer belangrijk. En door de eigen productie kan de economische groei in het land worden gestimuleerd”, benadrukt zij. De bewindsvrouw gaf vervolgens aan een structuur op te bouwen hoe dit project te ondersteunen. Ze drukte de leden verder op het hart niet te vergeten een voorbeeldfiguur te zijn, omdat er jongeren zijn die naar hen zullen opkijken.
De districtscommissaris van Brokopondo, Yvonne Pinas, gaf tevens aan dat het de eerste keer is dat een minister het dorp heeft bezocht. Zij merkte op dat met het bezoek van de minister en met de komst van het nieuwe product, Kapasikele in de schijnwerpers is geplaatst. “Dit project moeten jullie met beide handen aangrijpen. We moeten alles eraan doen de ontwikkeling in het binnenland naar een hoger niveau te brengen. Als Nickerie dat kan, kan Brokopondo het ook”, bemoedigde de dc de dorpelingen. Naast de rondleiding op het cassave-areaal was de delegatie ook deelgenoot van een demonstratie van het verwerkingsproces.

error: Kopiëren mag niet!