Schenking China verrijkt machinepark OW

In de Memre Buku Kazerne heeft de ambassadeur van de Republiek China, Yang Zigang, officieel de overdracht gedaan van China Aid Equipment. Dat is materiaal ten behoeve van schoonmaak en onderhoudsactiviteiten van het ministerie van Openbare Werken (OW). De overhandiging is geschied middels het tekenen van de documenten door zowel de ambassadeur als minister Siegfried Wolff. Ambassadeur Zigang geeft aan dat dit hulpproject een symbool is voor de goede relatie tussen beide landen. De apparatuur werd geschonken aan de hand van een aanvraag gedaan door het ministerie van OW. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezorgd voor een goede correspondentie tussen de landen. Er is gelijk gewerkt aan de aanvraag en zo kon na 1 jaar het verzoek worden ingewilligd. Het China Fonds is gericht op het helpen van mensen in hun levensonderhoud en hulp te bieden ten aanzien van de economische ontwikkeling van landen. In de afgelopen 5 jaar heeft China 24 containers met landbouwmachines en apparatuur gedoneerd. Er zijn ongeveer 60 tractoren, 2000 computers en apparatuur geschonken aan Suriname. “China is altijd blij deze bijdrage te kunnen leveren”, aldus ambassadeur Zigang.
Waarde schenking US$ 4,5 miljoen
De OW-minister haalde aan dat dit project vanaf het jaar 2012 gaande is. Uiteindelijk is er middels een ‘agreement of economic and technical cooperation’ overeengekomen dat China een schenking zal doen van zwaar materiaal. De schenking bestaat uit 4 motorgrader’s, 20 veegwagens, 5 rioolreinigers inclusief onderdelen voor een waarde van US $ 4,5 miljoen. Het materiaal is op 8 januari 2016 aangekomen op de haven van Paramaribo. Het is gezet op de voorbestemde opslagplaats in de Memre Buku Kazerne. “Zelfs de kosten van de haven zijn door China bekostigd, terwijl de Staat Suriname heeft gezorgd voor de inklaring. Met deze aanwinst in het machinepark van Openbare Werken zullen wij in staat zijn om zoveel als mogelijk op landelijk niveau onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Deze schenking past uitermate binnen het beleid van het ministerie”, zegt minister Wolff. Het bedieningspersoneel van dit zwaar materiaal is gisteren gestart met trainingen, waarbij hen de basisvaardigheden worden bijgebracht voor het gebruik en het onderhouden van het materiaal. Deze training wordt verzorgd door de technische delegatie van China. Niet alleen medewerkers van OW, maar ook van LVV, Juspol, RO en Sport en Jeugdzaken zullen deze training volgen. Er wordt met deze schenking een enorme waarde toegevoegd aan het machinepark van het ministerie”, aldus minister Wolff.

error: Kopiëren mag niet!