Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren bezorgd over innovatief rekenonderwijs

Het reken- en wiskundeonderwijs is niet statisch en ontwikkelt zich steeds. Het is onder andere daarom noodzakelijk de internationale ontwikkelingen op de voet te volgen. Vanaf 1992 is internationaal het ezelsbruggetje “Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord” bij samengestelde reken – en wiskundebewerkingen niet meer van kracht. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de volgorde bij de samengestelde reken – en wiskundebewerkingen.
Deze aanpassing is noodzakelijk geweest omdat de snelle ontwikkeling van de programmeertaal voor computers in de jaren zestig en zeventig en de digitale rekenmachine hierop zijn gebaseerd. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) heeft de commissie “Invoering Aangepaste Samengestelde Reken – Wiskundebewerkingen” afgelopen schooljaar de lesbrief “De volgorde bij samengestelde reken – wiskundebewerkingen” en een gelijknamige folder ontwikkeld. Deze lesbrief en folder zijn bestemd voor elk onderwijsniveau en het streven van het Minowc is deze op 1 oktober 2016 te implementeren.
Met ondersteuning van de SVWR heeft het Minowc in juli 2015 functionarissen van de verschillende afdelingen van het ministerie geïnstrueerd in de uitvoering van deze nieuwe aanpak. De SVWR voelt zich nauw betrokken bij dit project, daar zij o.a. als doel heeft het ondersteunen en kritisch begeleiden van projecten geïnitieerd door of namens het Minowc ter zake het wiskunde- en rekenonderwijs in Suriname. Jaarlijks wordt ook door de SVWR de Wiskunde Olympiade voor muloleerlingen georganiseerd.
Uit het onderzoek van de SVWR blijkt dat het onderwijsveld nog steeds niet of onvoldoende geïnformeerd is over deze nieuwe aanpak van samengestelde rekenbewerkingen en worden zowel de leerkracht als de leerling nog steeds geconfronteerd met de oude aanpak. Ze krijgen nog steeds te horen dat de oplossing van de som 24 : 3 x 2 = 24 : 6 = 4 (eerst vermenigvuldigen daarna delen). Terwijl volgens de innovatieve aanpak de oplossing moet zijn 8 x 2 = 16 (eerst delen daarna vermenigvuldigen, zie rekenmachine als controle).
De huidige aanpak in ons rekenonderwijs waarbij “24 : 3 x 2 = 4” (Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord), is lang niet meer van kracht. De uitleg hoe deze som moet worden aangepakt, is vervat in de lesbrief en de folder.
Op dinsdag 6 oktober 2015 heeft een vertegenwoordiging van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren (SVWR) een goed gesprek gehad met de directeur van onderwijs op het ministerie i.v.m. de uitvoering van het project “Invoering Samengestelde Reken – Wiskundebewerkingen” waarbij de vereniging haar bezorgdheid heeft uitgesproken over het implementeren van deze aangepaste regel in ons rekenonderwijs. Bij deze gelegenheid is door de directeur toegezegd dat het onderwijsveld geïnstrueerd zal worden, zodat de effectuering van de nieuwe regel daadwerkelijk op 1 oktober 2016 zal plaatsvinden. De SVWR kijkt met belangstelling uit naar de uitvoering.
Bestuur SVWR
Ewald Levens (voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!