Sloten ook behandelen om corruptie de kop in te drukken

Sloten ook behandelen om corruptie de kop in te   drukkenBehalve de ramingen moeten de sloten ook behandeld worden tijdens de begrotingsbehandeling. Zo moet ook verantwoording afgelegd kunnen worden op welke wijze het goedgekeurd geld van 2015, het afgelopen dienstjaar is uitbesteed. Dit zegt bestuursdeskundige August Boldewijn in gesprek met Dagblad Suriname. Tijdens de begrotingsbehandeling is gebleken dat slechts de ramingen behandeld worden. De behandeling van de sloten worden achterwege gelaten. Het zou op zijn plaats zijn indien de begrotingsbehandeling in twee delen wordt opgesplitst, behandeling van de sloten over het dienstjaar 2015 en de ramingen voor het dienstjaar 2016.
Daadwerkelijke uitgave achterhalen
Boldewijn legt er de nadruk op dat er zoveel wordt gesproken over de corruptie en op welke wijze deze ingedamd kan worden. In de sloten komen bij uitstek de daadwerkelijk uitgegeven bedragen voor. ‘Is een product voor een dubbeltje gekocht, terwijl er een kwartje daarvoor is betaald, dergelijke verschijnselen zijn allemaal te traceren in de sloten. En de parlementariërs moeten inzicht kunnen hebben in de sloten.’ Boldewijn legt uit dat nog toe slechts over de ramingen wordt gediscussieerd. Maar het is ook van belang om te weten hoeveel geld er daadwerkelijk is uitgegeven. Want er kunnen zich situaties voordoen, waarbij uitgaven niet doeltreffend zijn of niet verantwoord kunnen worden.
Bedragen van ramingen wijzigen
Gelet op de huidige financiële situatie in het land, waar de devaluatie is komen bij kijken midden in de begrotingsbehandeling, is het zaak dat de bedragen gewijzigd worden, legt de bestuurskundige de vinger de op zere plek. Hij doet dat vooral bij de buitengewone diensten. De eerder opgesomde bedragen zijn gelet op de devaluatie niet meer valide. Al deze cruciale beslissingen moeten nog genomen worden door het parlement in deze periode, waar de terugroeping van Sapoen en Chitan een heet hangijzer is. Vanwege de stilte die er heerst bij het Centraal Hoofdstembureau verkeert ook de parlementsvoorzitter in moeilijk vaarwater wat betreft het uitschrijven van vergaderingen. Boldewijn heeft zijn ernstige twijfels over of de sloten over het dienstjaar 2015 ook behandeld kunnen worden tijdens de begrotingsbehandeling. Dit, vooral gelet op het ‎oponthoud dat is ontstaan door de terugroeping van Sapoen en Chitan, waarbij het Centraal Hoofdstembureau weigert om invulling te geven aan de vacatures.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!