PL schrijft DNA voorzitter aan over terugroeping Sapoen en Chitan

Via haar raadsman mr. Gerold Sewcharan heeft de Pertjajah Luhu (PL) een schriftelijke bevestiging gevraagd van parlementsvoorzitter drs. Jennifer Geerlings-Simons over het niet doen participeren van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan in De Nationale Assemblee (DNA). Het toch toelaten van betrokkenen en hen bijvoorbeeld doen participeren in wetgevingsactiviteiten zou de rechtsgeldigheid van al die wetten kunnen aantasten, met alle gevolgen van dien.
De raadsman wijst er op dat de rechter vonnis heeft gewezen, waarbij onder meer is aangegeven op pagina 13 punt 4.3 dat ‘de terugroeping van de leden reeds een feit is’. Voorts haalt hij aan dat op pagina 14 vermeld staat dat ‘de terugroeping niet in strijd met de Statuten en het Huishoudelijk reglement is geschied en aldus aannemelijk is dat de terugroeping rechtsgeldig is’. Ook heeft de rechter meegegeven ‘de kerngedachte van de terugroeping, zoals vermeld in de Memorie van Toelichting in de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers, om volksvertegenwoordigers te noodzaken extra aandacht te besteden aan hun politieke gedragingen c.q. ethische en morele normen en waarden’.
De brief is op 7 januari afgegeven aan het parlement, met inbegrip van een kopie van het vonnis, alsook afschriften van de brieven van de PL aan DNA betreffende de terugroeping van Sapoen en Chitan.

error: Kopiëren mag niet!