Gajadien dreigt met rechtszaak als Sapoen en Chitan worden geconvoceerd

Assembleelid Asiskumar Gajadien dreigt een rechtszaak tegen assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons aan te spannen indien zij de teruggeroepen parlementariërs Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan convoceert voor de eerstvolgende DNA-vergadering. De politicus zegt aan Dagblad Suriname dat hij inmiddels breedvoerige gesprekken met meerdere parlementariërs heeft gevoerd, die de nodige ondersteuning hierbij zullen geven. Het kan dat de leden zelf ook individuele rechtszaken indienen of gezamenlijke actie zullen ondernemen. “Wij als parlementariërs willen ervoor zorgen dat producten die uit het parlement zouden moeten komen rechtsgeldig zijn en dat wanneer een onafhankelijke rechter een uitspraak heeft gedaan, dat nageleefd wordt en wij de politieke democratie niet in gevaar brengen”, stelt de VHP’er. Daarvoor is het volgens hem zo dat de voorzitter van het parlement de twee teruggeroepen leden niet kan convoceren voor een DNA-vergadering. De parlementariër wijst er op dat de rechter vonnis heeft gewezen, waarbij onder meer is aangegeven dat ‘de terugroeping van de leden reeds een feit is’. De brief is op 7 januari afgegeven aan het parlement, met inbegrip van een kopie van het vonnis, alsook afschriften van de brieven van de PL aan DNA betreffende de terugroeping van Sapoen en Chitan.
Ondersteuning coalitieleden niet bij Gajadien bekend
“Als de PL-voorzitter aangeeft dat hij met verschillende assembleeleden, onder wie coalitieleden, heeft gesproken, laat ik dat voor zijn verantwoordelijkheid”, stelt de VHP’er over de uitspraak van de PL-topper dat ook coalitieleden de terugroeping van de twee dissidenten ondersteunen. De PL-leider heeft geen namen genoemd van coalitieleden met wie hij zegt te hebben afgestemd. De leden met wie Gajadien heeft gesproken, komen uit de oppositie. Volgens hem heeft het geen zin om het aantal leden te noemen, omdat deze met de dag blijft toenemen.
Voorzitter aarzelt in uitschrijven vergadering
Gajadien hoopt dat de voorzitter de voortzetting van de begrotingsbehandeling niet in gevaar brengt door te aarzelen in het uitschrijven van die vergadering. Assembleeleden tasten in het duister over de voortzetting van de begrotingsbehandeling van het dienstjaar 2016. Nadat de eerste ronde voor het parlement en de regering op 22 december 2015 werd afgesloten, was afgesproken dat de tweede ronde in januari 2016 zou worden voortgezet. Volgens Gajadien zou maandag 11 januari een aanvang worden gemaakt met het vervolg van de vergadering. Echter bleken de convocaties maandagmiddag nog steeds niet de deur uit te zijn gestuurd. Gajadien stelt dat de DNA-voorzitter verplicht is de convocaties 2 maal 24 uur eerder uit te sturen.
De rechter heeft alle twijfels weggewerkt
Volgens de VHP’er kan de DNA-voorzitter de twee dissidenten niet meer convoceren, zoals zij in het verleden wel deed. Het rechterlijk vonnis zal haar volgens hem ertoe dwingen om rekening te houden met het vonnis. “Toen was het zo dat er nog twijfels waren over de rechtsgeldigheid van de terugroeping. De zaak is toen aangevochten bij de rechter en is er intussen een uitspraak daarover gedaan. In dit geval is er al een duidelijke uitspraak, waarbij de rechter zelf van oordeel is dat deze mensen zijn teruggeroepen. Zij zijn geen parlementariërs meer. De kwestie waarbij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) voor de opvolging moet zorgen, is een aangelegenheid van de partij. Daar hebben de NPS, VHP en PL reeds acties ondernomen. Met betrekking tot het convoceren ligt op ons als individuele parlementariërs een enorme verantwoordelijkheid dat wij ervoor zorgen dat ons parlement te allen tijde een rechtsgeldig besluit kan nemen”, aldus Gajadien.
FR

error: Kopiëren mag niet!