Wolff: “Geen parkeerprobleem, maar behoefte aan parkeergelegenheid”

Wolff “Geen parkeerprobleem, maar behoefte naar parkeeraangelegenhedenVanuit betrouwbare bronnen verneemt Dagblad Suriname dat er genoeg mensen en organisaties in de rij staan om te investeren in ons fysieke infrastructuur. Deze organisaties en mensen zouden zich bij het ministerie van Openbare Werken (OW) hebben aangemeld om hun bijdrage te leveren. Gezien het ministerie keer op keer zegt dat er geen geld is om nieuwe projecten uit te voeren, zou het voor OW goed uitkomen als er hulp kan worden geaccepteerd van andere investeerders. Het zou voornamelijk om Surinaamse investeerders gaan. Ook voor een oplossing in het parkeerprobleem zouden er mensen/organisaties zijn die willen investeren, maar voor deze investeerders worden er blokkades opgeworpen. Volgens verkregen informatie worden de mensen/organisaties niet toegelaten, omdat zij gewoon, zoals in de volksmond bekend, geen ‘tjoekoe’ willen betalen.
De minister van OW, Siegfried Wolff, is ten eerste niet eens met de benadering van het vraagstuk als te zijn een ‘parkeerprobleem’. Volgens hem moet er meer over de behoefte naar parkeergelegenheid worden gesproken, in plaats van een parkeerprobleem. “Als wij zeggen dat wij over het algemeen veel meer moeten bewegen, zou het geen probleem moeten zijn om een afstand van 400 meter te lopen naar een bestemming toe”, stelt de minister. Technisch zijn er geen nieuwe plannen voor de parkeerproblematiek. Dit wordt ook door Wolff bevestigd. OW begint volgens de minister alvast fysiek de bestaande parkeerplaatsen in orde te maken. Waar er parkeerplaatsen zijn die verhard moeten worden, zullen die verhard worden en waar er regelmatig bezand moet worden, zal dat ook gebeuren.
Geen tjoekoe op OW
Volgens Wolf berust het verhaal van de ‘tjoekoe’ in ieder geval niet op waarheid. Naar zijn weten is er vooralsnog één organisatie met personen van Surinaamse afkomst die zich heeft aangemeld om deze problematiek te helpen oplossen. De organisatie heeft aangegeven nieuwe inzichten te willen delen, maar zei tegelijkertijd dat er qua wetgeving veel veranderd moet worden. Ook over het betaald parkeren is er al vaker gesproken. Het betaald parkeren zou op één of andere manier als maatregel kunnen worden gezien, dat ertoe moet leiden dat het parkeren in de binnenstad wordt ontmoedigd.
Betaald parkeren aan de andere kant heeft ook inkomsten. In Suriname heeft men volgens Wolff geen probleem met het betalen, maar wel een probleem met het betalen van het juiste bedrag. De discussie over de waarde van de dienstverlening moet nog worden gevoerd. De waarde moet in kwaliteit en bedrag worden uitgerafeld. Dit is ook met de organisatie besproken. OW zit in februari weer met de organisatie aan tafel.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!