Politie mag hardhandig optreden tegen illegale parkeerwachters

Parkeerwachters veroorzaken overlast in de binnenstad.1In de binnenstad en op locaties waar veel burgers bijeenkomen, heerst er al jaren een situatie waarbij illegale parkeerwachters de burgers lastig vallen. Regiocommandant Paramaribo Centrum, commissaris Inder Jangbahadoer, geeft ten aanzien van de illegale parkeerwachters aan dat het Politiehandvest, de politie de ruimte geeft om in deze zaak hardhandig op te treden. De politie heeft dus de bevoegdheid deze mensen op te pakken en 1 maal 24 uur vast te houden op het politiebureau. Personen die op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen een gevaar voor hun eigen veiligheid of voor die van anderen opleveren, dan wel de openbare orde verstoren, mogen van daar verwijderd worden. Illegale parkeerwachters die opereren in en rondom de binnenstad zorgen voor veel ongerief onder de gemeenschap. Klachten van scheldpartijen, bedreigingen en het opeisen van geld komen steeds vaker binnen bij de politie. Velen in de samenleving zijn het beu steeds lastig gevallen te worden door deze groep. Men vraagt zich in dat kader af wat de politie hieraan doet. “In feite maken zij zich schuldig aan een economisch delict. Indertijd hebben we iemand zelfs ingesloten daarvoor. Later na enige overweging is besloten dat het feit dat ze eigenlijk begaan niet zo ernstig is, dus hebben we hem laten gaan”, zegt regiocommandant Jangbahadoer. De politiecommandant is ook bekend met het feit dat bezoekers van AZ last ondervinden tijdens de bezoekuren en geeft aan dat er opgetreden zal worden door de politie. “We zijn al 2 dagen gestart in de hele regio Paramaribo. Op donderdag 7 januari hebben we nog 6 illegale parkeerwachters opgehaald. Bij optreden van de politie zijn de parkeerwachters tot nu toe niet agressief geweest, maar ze komen wel steeds weer terug”, zegt de regiocommandant.
Politie wordt niet moe
Jangbahadoer zegt dat de politie niet moe wordt om op te treden en gaat net zolang door totdat bovengenoemde individuen moe worden en een andere baan zoeken. De politie van Munder doet ook aan surveillance in het gebied van AZ. Ingaande maandag hebben zij ook een motorfietsrijder, die de zaak in de gaten houdt. Bij de surveillance zal men letten op het indammen van de criminaliteit en andere zaken ten aanzien ordening van het gebied worden ook meegenomen. “We zullen ook mensen sturen die weet hebben van de situatie en de politie op de hoogte zullen houden. Niet overal kan de politie aanwezig zijn terwijl de burger makkelijker dit kan doorgeven aan de politie en dan treden we op. Er wordt continu nagedacht hoe we het beter kunnen doen en het lukt aardig”, aldus Jangbahadoer.
De regiocommandant wil de gemeenschap adviseren dat als men last ondervindt, te bellen naar de infolijn. Het contactnummer van diegene die de informatie verschaft, is niet nodig, alleen de informatie is van belang. De politie treedt zeker op.

error: Kopiëren mag niet!