Rauwe melk in voorraadtanks is een week houdbaar

Rauwe melk in voorraadtanks zijn een week houdbaar.1
Rauwe melk in voorraadtanks zijn een week houdbaar.2Een groep melkboeren heeft onlangs een steekproef genomen op de melk van Melkcentrale Paramaribo. De boeren hebben in december op één zelfde dag, bij 4 verschillende winkels 4 pakken melk gekocht. Thuis voor verbruik voorbereid, bleek dat de melk niet te consumeren was. De boeren zijn de mening toegedaan dat zulke zaken het imago van MCP kunnen schaden.
Deze test was het gevolg van de informatie dat de MCP veel melk zou overhouden en hierdoor veel melk in de voorraadtanks moet opslaan. “Als anderen dit meemaken, zullen ze de volgende keer 10 keer nadenken voordat zij weer MCP melk kopen”, zegt een melkboer.
Hoe komt het dat de voorraadtanks vol kunnen zitten? MCP is wettelijk verplicht al de rauwe melk die door de melkboer naar haar toe wordt gebracht, bij hen af te nemen. Toen de naschoolse opvang volop draaide, kon de MCP een groot deel van haar melk middels haar bijproducten nog afzetten.
MCP-directeur Dewkoemar Sitaram verwoordt zijn reactie met betrekking tot het voorgaande door aan te geven dat de tweede helft van december, een periode is waarbij er normaliter minder melk en melkproducten worden geconsumeerd, dus wordt er minder gekocht.
“Waar wij een dagelijkse situatie hadden dat wij na afname de melk gingen verwerken, hebben wij een situatie waarbij we de melk van een bepaald dag, de volgende dag, of de dag daarop moesten verwerken”, zegt Sitaram. Volgens Sitaram gaan de afzet en de verkoop momenteel wel de betere kant op. Hij praat dus niet meer over overschotten, omdat de situatie de komende dagen zeker zal normaliseren. Onverwerkt melk is, indien op de juiste manier opgeslagen, ongeveer een week (7 tot 8 dagen) houdbaar. Een verklaring voor de test van boeren, waarbij bleek dat de melk verzuurd was, kan zijn dat de melk in de winkels niet voldoende gekoeld opgeslagen is. Directeur Sitaram gaf in een eerder interview te kennen dat alle schakels de melk goed moeten opslaan, anders zal het aan kwaliteit inboeten. Omdat de afname verplicht is, weigert het bedrijf geen rauwe melk. Sitaram geeft toe dat de melk soms niet direct verwerkt wordt, maar de melk zit volgens hem ook niet lang op verwerking te wachten.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!