PLO ontvangt 3 maanden subsidie

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme(TCT) heeft de bushouders verbonden aan de Particuliere Lijnbusorganisatie (PLO) hun subsidies/dieselcompensatie uitbetaald. PLO heeft op haar bankrekening de subsidies voor het derde kwartaal (drie maanden) van het jaar 2015 gestort gekregen. Volgens John Mahadewsing, voorzitter van de PLO, ontvangen de bushouders nu per cheque hun geld.
Hoe geschiedt de administratie van de uitbetaling?
De PLO verricht de administratie zelf. Op alle lijnen zijn er contactmannen. Die contactmannen houden dagelijks bij welke bussen rijden en welke niet. Zij doen die lijsten toekomen aan de PLO. Aan de hand van die lijsten wordt er thans uitbetaald. Als men niet heeft gereden, maakt men geen aanspraak op subsidie. De controle op de administratie van de betaling wordt verricht door een bedrijf dat door de regering is aangewezen. Het bedrijf wordt door de overheid betaald en neemt alle stukken mee voor controle. Er wordt een eindverantwoording opgemaakt en gestuurd naar Binnenlandse Zaken voor goedkeuring. Zo weet de overheid ook wie niet is uitbetaald. Aan de hand van deze lijsten kan ook worden nagegaan hoeveel geld is uitbetaald en hoeveel nog op de rekening staat. Dat wordt bij de eerstvolgende betaling verrekend.
Na deze uitbetaling zal de begroting voor het vierde kwartaal van 2015 worden ingediend. De gesprekken tussen PLO en TCT over de aanpassing van de subsidies moeten nog worden voortgezet.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!