Installatie commissie heroriëntatie personeelsformatie op Arbeid

Installatie commissie Heroriëntatie personeelsformatie op Arbeid 1Het ministerie van Arbeid zal zich de komende 3 maanden nader oriënteren op de personeelsformatie met de bedoeling om het functioneren van de verschillende onderdelen op het departement efficiënt en naar wens te laten verlopen. Hiervoor is gisteren de Commissie “Heroriëntatie Ministerie van Arbeid” geïnstalleerd door minister Soewarto Moestadja. De minister heeft sedert zijn aantreden geconstateerd dat het ministerie niet voldoende slagkracht heeft getoond om efficiënt te kunnen inspelen op zowel nationale als internationale uitdagingen en verwachtingen. Dit is te zien aan de ondermaatse output van afdelingen. De vraag waar het eigenlijk om gaat, is of er voldoende kader is of als afdelingen en functionarissen nog zijn afgestemd op de taken van het ministerie. Ook zal gekeken worden of de logge personeelsbezetting op bepaalde afdelingen impact heeft op de slagkracht en output van het ministerie. Er zal met een vergrootglas worden gekeken naar de interne organisatorische en capaciteitsgebreken binnen het departement.
Deze heroriëntatie is noodzakelijk, omdat het ministerie een belangrijke rol te spelen heeft in de nieuwe koers die de regering heeft ingezet naar een welzijnssamenleving, gebaseerd op menswaardig werk voor iedereen in een groene economie. Hierbij gelden ook de nieuwe “Sustainable Development Goals 2030” en de uitdagingen van klimaatsverandering op de beroepsbevolking. Als het ministerie als geheel de fase van heroriëntatie heeft doorlopen, zullen de afdelingen efficiënter hun steentje kunnen bijdragen om het beleid te realiseren. Daarvoor zullen ook afdelingsvisies worden ontwikkeld, die zullen neerkomen op een traject voor langere termijn. Die afzonderlijke visies zullen worden vertaald naar nieuwe doelstellingen en jaarplannen.
De voorzitter van de commissie is Jimmy Belfor, directeur van het ministerie. De overige leden zijn: Henna Uiterloo (directeur Milieu), Dallas Bauer (onderdirecteur Ondersteunende Diensten), Glenn Piroe (onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken), Claudette Hiwat (onderdirecteur Arbeidsmarkt), Glenn van der San (wnd. onderdirecteur Arbeidsinspectie), Soenarijo Moestadja (adviseur van de minister) en Rowan Noredjo (adviseur van de minister). De commissie is aangevuld met Ernst Wever, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

error: Kopiëren mag niet!