Santokhi: “Geen governor, maar interim managementteam voor CBvS”

“Ik heb geluisterd naar de president en ook naar Sigmund Proeve, en ik concludeer hieruit miscommunicatie, bewust creëren van zogenaamd misverstand of bewust creëren van ruis. Dit hebben we niet nodig als het gaat om het benoemen van een governor, die vertrouwen zou moeten herstellen naar onze economie en onze SRD.” Dit stelt VHP-voorzitter Chan Santokhi op vragen van Dagblad Suriname. Volgens de politicus moet gezien de economische problemen in het land geconcludeerd worden dat een nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) op dit moment niet alleen de problemen van het land zal kunnen oplossen. Daarvoor zal er interim managementteam samengesteld moeten worden voor de moederbank. De VHP-topper somt een tiental belangrijke punten op die volgens hem ook bij president Desi Bouterse bekend zijn. Het gaat volgens hem om het opvolgen van het advies van het Financieel Economisch Platform (FEP) dat in juli 2015 een rapport heeft uitgebracht, het bemensen en installeren van de Sociaal Economische Raad (SER) met deskundige personen, waarna de SER een samenhangend crashprogramma samenstelt voor herstel van onze economie. Hierna moet een crashprogramma worden behandeld in de Raad van Ministers (RvM) en De Nationale Assemblee (DNA), waarna de uitvoering van het financiële deel komt onder een coördinatieteam onder de president en uitvoering van het monetair deel onder het managementteam van de moederbank. Pas dan kan de benoeming van de CBvS governor volgens de VHP-voorzitter plaatsvinden.
‘Crisis beheers je met een crisisprogramma’
De VHP-fractieleider concludeert dat een crisis beheerst moet worden met een crisisprogramma, een crisisstrategie, een crisisteam en crisisleiderschap. “Helaas ontbreken bij deze regering deze randvoorwaarden. Men heeft onze adviezen niet opgevolgd en ik verwacht daarom ook geen betere situatie in 2016”, aldus Santokhi.
Belofte nieuwe governor deze maand
De directeur van De Surinaamsche Bank en tevens voorzitter van de Bankiersvereniging, Sigmund Proeve, is volgens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) niet geïnteresseerd in de positie van de governor van de Centrale Bank van Suriname. Proeve heeft eerder wel aangegeven bereid te zijn om via de Sociaal Economische Raad (SER) zijn bijdrage te leveren aan de opbouw van het land. Sinds de bekendmaking van zijn naam door het staatshoofd heeft de bankdirecteur steeds ontkend enig weet van de benoeming te hebben. De president heeft eerder wel in DNA beloofd dat de nieuwe CBvS governor deze maand nog wordt benoemd.

error: Kopiëren mag niet!