Murwin Leeflang: “Niemand heeft er voordeel aan als er onrust ontstaat in het land”

Het jaar 2015 is voor de vakbeweging een jaar geweest ‘waar er behoorlijk in de bres is gesprongen voor de arbeiders. Het geval van de Suralco is nog vers in ons geheugen. De vakbeweging heeft volgens vakbondsleider Murwin Leeflang een goede job gedaan om arbeiders die in het ongewisse waren, te helpen opvangen en een zachte landing te geven. Wat niet goed is geweest, zijn de vele ontslagen in het jaar 2015 die veel bezorgdheid met zich meebrengen. Het werkloosheidscijfer zal hiermee stijgen. Dit geeft volgens Leeflang geen prettig gevoel, omdat vele gezinnen het zullen moeten ontberen, gezien er geen geld zal zijn.
Ook voor het gedeelte van wetgeving is er in 2015 aandacht gevraagd. Zeker voor de groep contractarbeiders is er door C-47 een initiatief genomen, zodat deze groep enigszins bescherming kan genieten in de wetgeving. De devaluatie in 2015 heeft zijn impact op de salarissen. “De particulieren hebben een cao, en daar wordt er ieder jaar onderhandeld. Je merkt bij de overheid dat niemand vooruit is gegaan in salaris. Als dit soort situaties zich voordoen, moet men ook kijken naar deze werkende klasse. Zij zijn de grootste groep in het land die de uitgaven doen. Qua de nutsvoorzieningen zullen wij nu pas de poppen zien dansen. Nu komen de hoge rekeningen. Vanwege de rekeningen die nu komen, zal men genoodzaakt zijn nog minder te kopen”, stelt Leeflang.
Als vakbeweging zal er in 2016 volgens Leeflang worden gekeken naar de zaken die door Ravaksur aan de regering ter bespreking zijn aangeboden. Intern binnen de totale vakbeweging in Suriname, zal er tot een vergelijk moeten worden gekomen. “Er wordt binnen de vakbeweging vaak scheef geschaatst. Er zijn situaties waarvan vakbondsleiders elkaar aantijgen. Ik denk dat wij dit soort zaken achterwege moeten laten en naar de belangen van de werknemers moeten kijken. Er is veel ontevredenheid. Werknemers zijn zeer ontstemd over de devaluatie, de forse verhogingen van nutsvoorzieningen en prijzen in de winkels etc. Er is veel demotivatie. Desondanks moeten wij kijken hoe wij de werklust erin houden. Het is goed dat wij de regering het voordeel van de twijfel geven. Indien dat kan, zullen wij de rust zo lang mogelijk proberen te behouden om de regering de gelegenheid te geven om zaken op rails te brengen. Niemand heeft er voordeel aan als er onrust ontstaat in het land”, aldus Leeflang.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!