Rationele keuze governor CBvS

Sinds het vertrek van Andre Telting als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft deze bank een complete verloedering ondergaan en haar geloofwaardigheid en integriteit totaal verloren. Zo blijkt nu dat elk individu met een crimineel verleden c.q. een strafblad en dat corruptief is governor van CBvS kan worden. Voor degenen die het nog niet weten: de primaire rol van de gouverneur van de Centrale Bank is het waarborgen van macro-economische stabiliteit en bescherming van de consument, via financiële regelgeving en bestuur en toezicht op de bredere financiële sector. De kandidaat voor de rol van de gouverneur van de Centrale Bank moet een uitgebreid scala aan vaardigheden, kennis en ervaring hebben, waaronder:
• Persoonlijke kwaliteiten: zeer integer, geen strafblad, niet corruptief. De geloofwaardigheid en integriteit van de Centrale Bank is afhankelijk van de integriteit van de governor. Als de governor onethisch en corrupt is, gaat men geen vertrouwen in de CBvS hebben en dus gaat dit een nadelige invloed hebben op de koersontwikkeling, financiële stabiliteit en investeringsklimaat.
• Competenties: organisatorische en leidinggevende vaardigheden, uitstekende beleidsvormingsvaardigheden met name op economisch en financieel gebied, om zo de prijsstabiliteit, de financiële stabiliteit, de bescherming van de consument, en de efficiënte werking van het financiële systeem te waarborgen, bewezen vermogen om topprestaties te leveren.
• Ervaring: minimaal 20 jaar financiële en economische beleidsvorming ervaring, uitgebreide ervaring in het beheer/toezicht op het beheer van financiële instellingen c.q. banken en minimaal 10 jaar ervaring met de implementatie en naleving van Good Governance en Code of Ethics.
• Kennis: gedetailleerde financiële sector, financiële regulering en toezicht kennis, minimaal MSc. Level en uitgebreide kennis van de Surinaamse economische en financiële omgeving, met inbegrip van de werking van de CBvS.
Teneinde de president een handje te helpen om een bewuste kandidaat te vinden voor de vacante functie van governor van de CBVS presenteert AntiCorruption & Ethics Movement Suriname hier een simpel keuzemodel. Dit model bestaat uit 9 uitspraken, welke in de onderstaande tabel zijn opgenomen. Hij moet de beweringen in deze tabel op eerlijke wijze en in overeenstemming met zijn geweten beantwoorden, met een cijfer 0 t/m 4. Competenties inzake integriteit, strafblad en corruptie wegen 3 keer zo zwaar (die scrore moet met 3 worden vermenigvuldigd). Tel de scores daarna per kolom verticaal bij elkaar op. Door per partij de scores per regel verticaal op te tellen, krijgt hij onderin de tabel de totaalscore per kandidaat. De meest geschikte en oprechte kandidaat heeft een totaalscore van minimaal 50 punten. De incompetente Hoefdraad is in deze tabel ook opgenomen als referentie. Als de president het echt met Suriname meent dan kiest hij voor de kandidaat met de hoogste totaalscore! Uit dit artikel blijkt dat Sigmund Proeve in 2007 was veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden voor het illegaal overmaken van geld voor het Amerikaanse Dorsett Hotels & Resorts, hetgeen volgens de rechter bewezen was (http://www.waterkant.net/suriname/2007/08/31/celstraf-voor-directeur-de-surinaamsche-bank). Als de president onderstaande tabel naar eer en geweten invult, dan zal blijken dat Hoefdraad en Proeve nooit governor van CBvS (hadden) mogen worden!
Prof. Hubert Rampersad
AntiCorruption & Ethics Movement Suriname

error: Kopiëren mag niet!