Sint Vincentius Ziekenhuis opent spoedpost

De Spoedeisende Hulp van het Sint Vincentius Ziekenhuis wordt per 1 januari 2016 omgezet in de Spoedpost SVZ. De spoedpost zal dagelijks geopend zijn van 07:00 uur tot en met 23:00 uur voor patiënten die om welke reden dan ook niet bij hun huisarts terecht kunnen voor spoedzorg. Het ziekenhuis heeft minister Patrick Pengel van Volksgezondheid inmiddels op de hoogte gesteld van het omzetten van de SEH in de Spoedpost. De minister is blij dat de post openblijft voor spoedzorg aan de gemeenschap. Ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is geïnformeerd over de nieuwe spoedpost. De spoedpost zal nog steeds een verlichting betekenen voor de drukke SEH van het AZP. Begin januari zullen de 2 ziekenhuizen verdere gesprekken voeren over de voortzetting van hun goede samenwerking in de nieuwe situatie. De medische zorg op de spoedpost zal worden geboden door 2 vaste en 9 parttime Surinaamse artsen. Daarnaast is er verpleegkundig en ander ondersteunend personeel ter beschikking. De spoedpost beschikt over een volledig ingerichte kliniek voor spoedzorg, een laboratorium, de radiologieafdeling en over 3 ambulances. De coördinatie van de spoedpost ligt in handen van de 2 vrouwelijke artsen en een verpleegkundig hoofd.
Spoedpost ingesteld voor acute medische hulp
Patiënten kunnen bij de spoedpost terecht voor acute medische hulp indien zij daarvoor niet direct bij hun huisarts terecht kunnen. Hieronder vallen koorts, braken, buikpijn, diarree, duizeligheid, oorpijn, allergische reacties, astma-aanvallen, niersteenaanvallen. Ook voor kleine ongevallen zal men bij de spoedpost terecht kunnen, zoals een hondenbeet, kleine brandwonden, snijwonden of schaafwonden, een spijkersteek, verstuikingen, slijmvliesaandoeningen of een visgraat in de keel. Voor grote ongevallen (botbreuken, schedelletsels, schot- en steekverwondingen), vergiftigingen en acute hartklachten (pijn op de borst met of zonder ernstige kortademigheid) is de SEH van het AZP de aangewezen plek voor spoedeisende medische hulp. Indien na onderzoek op de Spoedpost SVZ blijkt dat de patiënt direct specialistische hulp nodig heeft, zal die na overleg verwezen worden naar een specialist van het ziekenhuis of naar de SEH van het AZP. Waar nodig kan de patiënt per ambulance vervoerd worden naar het AZP.
Het consulttarief tussen 07.00 uur en 16.00 uur bedraagt SRD 75,00. Tussen 16.00 en 23.00 uur en op zon- en feestdagen bedraagt het consulttarief SRD 100,00. Dit consulttarief zal de patiënt vooralsnog zelf betalen. Ten aanzien van de vergoedingen werkt het ziekenhuis er momenteel aan om een overeenkomst aan te gaan met de verzekeringsmaatschappijen, zodat de kosten bij de verzekeraars kunnen worden gedeclareerd. Door de bezuinigingsmaatregelen die het ziekenhuis heeft genomen, zal de spoedpost een stuk kostenefficiënter functioneren dan de veel duurdere SEH. Het ziekenhuis verwacht dat het aantal patiënten dat zich zal aandienen op de spoedpost niet veel zal verschillen van de toestroom naar de SEH, terwijl aan de andere kant de exploitatiekosten van de spoedpost een stuk lager zullen uitvallen dan die van de SEH.
Het St. Vincentius Ziekenhuis is ervan overtuigd dat met deze omschakeling van de SEH naar de spoedpost het ziekenhuis de patiënten nog steeds heel goed van dienst zal zijn met het verlenen van acute huisartsenzorg.

error: Kopiëren mag niet!