LGBT Platform zal haar werk in 2016 voortzetten

“Wanneer wij kijken naar wat wij ons hadden voorgenomen om te realiseren, al de moeite die wij daarin hebben gestopt, en de resultaten die wij met al de moeite hebben geboekt, kunnen wij niet anders dan zeggen dat het platform een succesvol jaar heeft gehad.” Dit zegt de nieuwe voorzitter van het LGBT Platform, Luciën Govaard. Het platform heeft onlangs de vijfde “Coming Out Week” gehouden. Het was volgens Govaard de grootste ooit. De groei was duidelijk te merken. “Waar wij in 2011, toen wij startten met de Coming Out Week, 11 vlagen rond Paramaribo hadden hangen, hebben wij in 2015, 89 van gemaakt. Voor ons is dat een grote doorbraak”, zegt Govaard.
Volgens Govaard is 2015 dus een uitstekend jaar geweest. Het werk van het platform zal dus naar zijn zeggen op dezelfde tour worden voortgezet. “Ons werk gaat door. Dat is ons eerste plan voor 2016. Wij hebben 2 andere dingen die wij heel concreet willen doen. Ten eerste zal er intern aan de organisatie worden gewerkt. Het ander heeft gewoon te maken met de voortgang van alles wat wij in gang hebben gezet gedurende de afgelopen 4 jaren. Wij zijn ook altijd aan het volgen wat de interne staatsdoelen zijn. Wij zijn in contact met internationale organisaties, en dit niet alleen voor mensen van de LGBT-gemeenschap, maar voor mensen over het algemeen. Wij zijn ook deel van het burgerinitiatief voor participatie en goed bestuur. Dit alles wat in gang is gezet, verdient het om nagevolgd te worden. Alles wat men van ons gewend is, gaat op de zelfde manier en zelfs intensiever door”, aldus de nieuwe voorzitter.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!