“Geboefte marrons op Juspol”

Naar aanleiding van uitspraken gedaan in De Nationale Assemblee op vrijdag 18 december 2015, en waarbij er gesproken is over “geboefte Marrons op Juspol”, wens ik de volgende reactie te geven.
Zeer nadrukkelijk wens ik aan te geven dat ik nooit en te nimmer iemand anders zou hebben opgelicht. De minister in kwestie verdraait bewust de informatie. Degenen die haar de informatie hebben verschaft, zijn verkeerd bezig geweest. Indien ik werkelijk mensen zou hebben opgelicht, zou de bank de politie hebben ingeschakeld of zou men mij veplichten het gelichte bedrag terug te storten. In geen geval is dat gebeurd. Is de bank dan zo lief om het volgens haar gelichte geld terug te storten op rekening van de benadeelde, want ik doe nog steeds zaken met de desbetreffende bank. Heel jammer is het om te weten dat juist deze mensen beweren een eed te hebben afgelegd voor het verrichten van hun werkzaamheden. Het lijkt er veel op dat het afleggen van een eed voor hen slechts een formaliteit is. Laat ze binnen haar eigen politieke partij nagaan wie vóór de verkiezingen van 2010 nauwelijks of geen bezittingen hadden en nu na 5 jaren multimiljonairs zijn geworden. Zij hebben in dit land zoveel financiële rotzooi teweeg gebracht. Wel is het zo dat ik ruim 10 jaar geleden een rekening op een andere naam had geopend. En op die rekening heb ik zelf ook geld gestort en op momenten toen dat nodig was heb ik ook wel als rechtmatige eigenaar, mijn geld gelicht. Dat ik geld van iemand anders zou hebben gelicht, zoals wordt beweerd, klopt van geen kant. Ik heb niet gestolen. Misschien dat juist de mensen die de verkeerde informatie hebben doorgespeeld, de boeven zijn. Voorts wordt de nadruk gelegd alsof ik tijdens mijn onder-directeurschap op het ministerie van JusPol deze rekening zou hebben geopend. Laat het heel duidelijk zijn dat ik pas 4 jaren bij de overheid werk en de rekening waar het om gaat reeds 10 jaar geleden geopend is. Ik heb mijn werk altijd naar eer en geweten gedaan en de comptabele regels steeds in acht genomen. Alle mensen op het ministerie heb ik altijd met respect behandeld en ik heb mij ook keurig gedragen. Deze minister hangt aan de ene kant de moraalridder uit, maar aan de andere kant werkt zij wel samen met de hoofdverdachte van de 8 decembermoorden. Mevrouw de minister, bereidt u zich goed voor op de tweede ronde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee. Toen u pas beëdigd werd, waren heel veel mensen op het ministerie blij. Nu blijkt dat dezelfde mensen u nu eerder zien weggaan dan komen. U hebt een angstcultuur op het ministerie gecreëerd. U bent als minister gedreven de PG te vragen onderzoek te doen naar zaken die volgens u strafbaar zijn. Wel, nu is er een grote taak voor u weggelegd. Wilt u alstublieft de PG vragen onderzoek te doen naar de Hezbollah affaire hier in Suriname en wilt u hem ook vragen een onderzoek te doen instellen hoe het komt dat de Amerikaanse undercover agenten van toen over Surinaamse paspoorten beschikten. Verder wil ik u vragen om de dienstverleners en leveranciers die maanden of jaren lang op hun geld wachten, nu eens eindelijk uit te betalen.
Opmerking: de heer N. Vrede, de inzender van dit artikel, is werkzaam op het Ministerie van Justitie en Politie. Vanwege de vele perikelen die momenteel op dit ministerie de kop opsteken, zijn een aantal ambtenaren uit hun functie ontheven. Deze kwestie is ook in DNA breed uitgemeten, waarbij de minister een groep ambtenaren als geboefte heeft bestempeld. N.Vrede behoort ook tot een van hen. Hij is van oordeel dat hem hierdoor onrecht wordt aangedaan en dat de minister zaken op een onjuiste wijze heeft beoordeeld.
Vrede N.

error: Kopiëren mag niet!