Reactie op: “Pretoria, de draad kwijt” (deel 3/slot)

Bedrijfsleven Suriname en Bedrijfsleven Zuid-Afrika
Het zou te ver voeren om expliciet in te gaan op de bruggen die door ondergetekende vanuit de Post Pretoria worden geslagen tussen beide landen. Hier volgt een korte opsomming van enkele stake- holders (bedrijven, Ngo’s en andere overheidsinstanties in Suriname), die bij het vele werk van de post zijn en worden betrokken). Zonder volledig te zijn noemen wij: de NV Staatsolie, de KvK, Raadgevende Ingenieurs-bureaus; het ministerie van Financiën, de NV Grassalco, IAM Gold/ Rosebel; de NV EBS, IDCS, de SBB, de Centrale Bank van Suriname, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur incl. de Universiteit/Faculteit der Technologische Wetenschappen, het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (voornamelijk vanuit het vraagstuk van Decentralisatie: het in Suriname betrekkelijk succesvol toegepaste model is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Afrika!); NAKS, het Kabinet van de President/ het Kabinet van de First Lady, Pim de la Para, Mw. Mcleod, Stichting the Backlot (sinds kort) en individuele ondernemingen in Suriname die bepaalde informatie willen over importen of exportmogelijkheden (zeepsoorten, rijst, water, etc.)
GRULAC en the Caribbean
Het gaat er niet om dat ondergetekende populair of niet populair is, maar om het feit dat men ook in de relatie Suriname Zuid-Afrika een zekere effectiviteit heeft ervaren van de post Pretoria enkel en alleen bereikt door hard werken!
In kringen van de GRULAC en de Caribbean Missies is met name veel lof uitgesproken over het feit dat door de inzet van ondergetekende via de post Pretoria:
1. Er veel efficiënter en effectiever is gewerkt aan het tot stand brengen van een ondertekende samenwerkingsovereenkomst op het gebied van Arts & Culture tussen Suriname en Zuid-Afrika; de meeste landen hebben er vijf en zes jaar over gedaan terwijl onze post dit in twee en een half jaar tot stand heeft gebracht.
2. Door intensieve samenwerking met vooral het Department of International Relations and Cooperation goede openingen zijn geschapen om te komen tot Political Consultation MOU’s en tot intensivering van Regionale bezoeken vanuit genoemd departement. Het gaat niet om persoonlijke scores aan te geven maar om aan te geven hoe effectief er op diverse fronten tegelijkertijd wordt gewerkt.
3. Onze post en ondergetekende in persoon wordt dikwijls ook uitgenodigd door hoog geplaatste functionarissen om presentaties te verzorgen, als moderator op te treden of discussies met ondernemers en andere groepen te voeren. Economische diplomatie is a daily job!
4. Cultureel wordt en is Suriname in de afgelopen tijd (in februari 2016 zal ondergetekende 4 jaar geaccrediteerd zijn in Zuid-Afrika) succesvol uitgedragen. In die periode heeft onze post drie prijzen binnen weten te halen tijdens diplomatieke fairs in Zuid-Afrika. De belangstelling voor Suriname is ook daarom enorm gegroeid en niet alleen Zuid-Afrikanen maar Afrikanen uit diverse windstreken bezoeken Suriname zowel in de sfeer van Business als in de sfeer van vakantie. Begrijpelijk dat dit uw redactie is ontgaan. (lees mijn speech tijdens de viering van onze Onafhankelijkheid in Pretoria in 2013. Zuid-Afrika en Suriname hebben veel meer gemeen in historisch, sociaal cultureel en economisch opzicht. In navolging van Nelson Mandela hanteert ondergetekende dan ook steevast de slogan: “Suriname and South Africa, two Rainbow Nations”. Eigenlijk vertonen beide landen veel meer overeenkomsten dan tussen Suriname en andere landen in Afrika. Dit klinkt ongeloofwaardig maar ondergetekende spoort u aan zich erin te verdiepen en tot de grote ontdekking te komen dat de Javaanse beïnvloeding, de Chinese beïnvloeding, de Hindoestaanse beïnvloeding zeer pregnant zijn zowel in Zuid-Afrika als in ons geliefd Suriname. Van daar “Two Raibow Nations”.
Kortom de Ambassadeur heeft meer dan voldoende een stuk huiswerk voor land en volk van Suriname gedaan.
Beleidsmatig Ingrijpen Nodig (NH, OGS en Buza)?
Belangrijke vragen zijn nu: waarom zijn de toezeggingen van het Ministerie van NH en met name de ex-minister van NH m.b.t. de samenwerking en de desbetreffende projectvoorstellen niet verwezenlijkt? Heeft de OGS haar taken en functies op dit gebied goed vervuld? Heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken adequaat ingespeeld op de talloze kansen en voorstellen welke vanuit de Post Pretoria in overleg met Zuid-Afrikaanse en Surinaamse stakeholders zijn voorbereid, adequaat ingespeeld?
Ik heb een uitgesproken mening daarover en de President van de Republiek Suriname is bekend met mijn mening en oordeel, standpunten en aanbevelingen dienaangaande. Wij laten investeringskansen liggen, terwijl we helemaal in Suriname komen om ze aan te bieden. “Wij Missen Open Goals!!”
De Afrikaanse Unie (AU)
Tot slot een korte reactie over het oppervlakkige gepraat over de AU, in relatie tot GRULAC en de Caribische staten en oppervlakkig lezen en schrijven over een Braziliaanse Hub (hoe komt uw redactie erbij: ondergetekende heeft het over een transport hub gegeven de reeds aanwezige intensieve vlieg en zeevaartroutes). Het aanvragen van de “observer status” kan ons land (en onze regio) verschillende perspectieven bieden. Ondergetekende beperkt zich hier tot een voorname reden: De “observer status” bij dit regionaal mechanisme zal ons land tevens de mogelijkheid bieden potentiële landen te identificeren om diepgaande betrekkingen met hen aan te gaan (intensivering van de bilaterale relaties), alsmede zou het de richtlijn kunnen zijn of de basis kunnen helpen vormen om uiteindelijk het aspekt van de mede-accreditaties of te wel het mechanisme van de Honorair Consuls gestalte te doen geven.
Dertien Latijns- Amerikaanse en Caribische landen zijn geaccrediteerd bij dit regionaal mechanisme, waaronder: Cuba, Brazilie, Mexico, Peru, Venezuela, Chilie, Colombia, Argentinië, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Jamaica, Trinidad en Tobago en Uruguay.
Ambassadeur, Prof. Dr. Wilfried R. Roseval

error: Kopiëren mag niet!