Reactie op “Pretoria, de draad kwijt” (deel 2)

MOU OGS en NOSA bedrijven getekend
Bij die gelegenheid is er in Pretoria een MOU getekend tussen de OGS en een drietal onder de noemer “NOSA” gegroepeerde participerende bedrijven. Conform de afspraken in deze MOU zijn daarna investeringsprojecten aangegeven en geformuleerd voor Suriname
Deze investeringsprojecten behelzen in het kort het volgende.
1. De Zuid-Afrikaanse bedrijven zijn bereid te investeren in een centraal laboratorium ter ondersteuning van de goudexploratie en vooral exploitatie in al zijn faseringen. Dat wil men doen vanuit partnerschap, waarbij er intensief wordt samengewerkt met lokale laboratoria. Ze zijn bereid in samenwerking met lokale importeurs de omschakeling te doen waardoor de alternatieve stoffen in plaats van kwik vanuit Zuid-Afrika naar Suriname kunnen worden getransporteerd en men dus niet komt aan het inkomen van de lokale importeurs en handelaren.
2. Zij hebben op basis van hun analyse in Suriname voorgesteld om een investering te doen in het her-mijnen van reeds gemijnde gebieden wat naar schatting zal resultaten in een goudvondst die 40% of hoger ligt dan het percentage op dit moment. Daartoe kunnen concessies in joint-venture verband worden verleend, waarbij de opbrengsten met de Staat Suriname op een voor beide partijen aantrekkelijke basis zullen worden gedeeld.
3. De MMakau Mining delegatie presenteerde een investeringsmodel om samen met de Staat Suriname en andere geïnteresseerde grote, middelgrote en zelfs kleine particuliere goudondernemingen te komen tot een mega onderneming in de goudsector. Het raamwerk daarvoor is aan Suriname voorgehouden, in Zuid-Afrika en in het Marriot Hotel.
4. De investeerders hebben voorts verklaard bereid en in staat te zijn tot het gezamenlijk met Suriname opzetten van trainingscentra (een goede basis voor een Mining Praktijk School). Dit t.b.v. ondernemers, technici en werkers in de goudsector en eventueel andere mijnbouwsectoren. De kwikvrije goudwinning staat uiteraard ook in deze investeringsvoorstellen centraal. In dat verband zullen er naast de technische, werktuigbouwkundige, elektrotechnische, hydrologische, chemische en biochemische programma’s ook trainingsprogramma’s op het gebied van occupational health and safety worden ontwikkeld. Deze voorstellen zijn in Suriname besproken met mijnondernemingen en technische onderwijs instituten (OGS, IamGold/Rosebel, de SAO, Polytechnical College, enz.)
5. Het komen tot samenwerking tussen het Department of Mineral Resources van Zuid-Afrika (inclusief de werkarm van het ministerie namelijk de Geoscience Council van Zuid-Afrika) en ons ministerie van Natuurlijker Hulpbronnen, mede in het licht van een in Suriname op te zetten Mineral Instituut. De voormalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft tijdens de participatie van the Geoscience Council van Zuid-Afrika aan de Eerste Internationale Conferentie inzake Mining, Energy en Petroleum 2014 aan het publiek zijn krachtige ondersteuning en belofte gedaan voor het realiseren van deze samenwerking zowel publiekelijk als aan de tafel met ondergetekende en een vertegenwoordiger van de in de conferentie participerende Geoscience Council.
6. Met de Anton de Kom Universiteit (Geology and Mineral Sciences) o.l.v. prof. Wong werd en wordt gecommuniceerd over een ondersteuning en samenwerking met de Geoscience Council van Zuid-Afrika en aanverwante universitaire instituten. In dit verband is het van belang op te merken dat prof. Wong en ondergetekende zijn betrokken bij de begeleiding van een promovendus, die een onderzoek doet naar een technologisch en bedrijfskundig verantwoorde aanpak voor de opzet van een mineraalinstituut in ons land. Via genoemde council en de laatstelijk nog in Suriname ondertekende MOU on Political Consultations (dit is begin juli 2015 in Paramaribo geschied en is uitgebreid gepubliceerd in de kranten en op de televisie in Suriname) wordt momenteel in overleg tussen prof. Walemba en dr. Fuya van de Geoscience Council van Zuid-Afrika enerzijds en ondergetekende anderzijds gewerkt aan de uitwerking van het desbetreffende investeringsvoorstel om deze samenwerking verder inhoud en gestalte te geven.
Alle investeringsvoorstellen, voorstellen voor technologische en andersoortige samenwerking zijn ingediend bij o.a. de OGS, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Belangrijke verslagen zijn ook toegezonden naar het kabinet van de President (wordt vervolgd op donderdag 31 december).
Ambassadeur, prof. dr. Wilfried R. Roseval

error: Kopiëren mag niet!