Somohardjo sluit 2015 af met overwinning tegen Sapoen en Chitan

Pertjajah Luhur (PL) voorzitter Paul Somohardjo heeft het jaar 2015 afgesloten met een overwinning in het kortgeding die de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) eerder deze week aanhangig maakte. Kortgedingrechter Susanne Chu heeft alle vorderingen van de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan afgewezen.
Sapoen is op 20 december samen met Diepakkoemar Chitan, Mike Noersalim, Rudy Soerodimedjo en Isaak Soerokarso door de PL-partijraad voorgedragen voor ontheffing uit hun functie. De groep moet zich hiertegen nog verweren. De groep weigert dit te doen, aangezien de partijraadsvergadering volgens hun niet statutair was. Zij diende een zaak in bij de rechter om de partijleiding van de PL te verbieden stappen te ondernemen welke hen verhindert om hun politieke werk te doen, dit tegen een dwangsom van SRD 5 miljoen per dag. Ook willen ze via de rechter de partij verbieden om hen te royeren, totdat in een bodemprocedure een besluit is genomen. Al deze vorderingen werden afgewezen.

error: Kopiëren mag niet!