Jubileumviering penitentiaire ambtenaren: BPAS wenst meer betrokkenheid

jubilerende penitentiaire ambtenaren gehuldigd. 1Maandag zijn 54 jubilerende penitentiaire ambtenaren gehuldigd voor hun verdiensten. Het ging om 10 penitentiaire ambtenaren met 30 dienstjaren, 19 met 25 dienstjaren, 20 met 18 dienstjaren en 5 gepensioneerde penitentiaire ambtenaren. Voorafgaand aan de huldiging kwam Gustaaf Galant, voorzitter van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren (BPAS), aan het woord. Hij gaf aan dat het de eerste keer in jaren was dat de bond vertegenwoordigd was op een dergelijke activiteit. Hij memoreerde de glorietijden toen de verstandhouding tussen partijen nog goed was. Respect en regelmatige communicatie en de naleving van regels zijn volgens hem de sleutels tot die goede verstandhouding. Hij had het daarom nog inspirerender gevonden als onder meer de BPAS-voorzitter ook tot de jubilarissen had behoord. Er zijn volgens hem grote achterstanden ontstaan in het bevorderingssysteem en de gratificatie binnen het KPA ‘vanwege een fictief formatiegebruik en een inefficiënt beoordelingsmodel, waarbij niet zelden willekeur de boventoon voerde’. Dit leidt volgens Galant tot demotivatie en ontevredenheidsuitingen onder het personeel, omdat elk mens volgens hem recht heeft op waardering, naast respect. Hij pleitte dan ook voor meer betrokkenheid van de BPAS in relatie tot de werkgever.
De waarnemend onderdirecteur van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Paulus Pinas, benadrukte eveneens dat communicatie de sleutel is om te komen tot een goede verstandhouding en communicatie van beide kanten. Mensen moeten volgens hem niet aan de kant staan en opmerkingen naar anderen toe maken, maar aan zelfreflectie doen om na te gaan wat zij gedaan hebben om hun doelen te realiseren. Waarnemend directeur van Justitie en Politie, Humphrey Tjin Liep Shie, zei dat hij het over en weer verwijten maken naar elkaar toe door de sprekers niet op prijs stelde en gaf aan te hopen dat dit in het nieuwe jaar tot het verleden zal kunnen behoren.

error: Kopiëren mag niet!