Centrale Bank geeft geen openheid over interventiebeleid

De Centrale Bank van Suriname werd onlangs door Dagblad Suriname gevraagd in hoeverre er op de valutamarkt wordt geïntervenieerd en waar. De krant kreeg onlangs de informatie dat cambio’s selectief worden voorzien van vreemde valuta. Critici vragen zich nou af waarom er op zo een manier wordt gewerkt en hoe het zit met de transparantie van het beleid. Ook is de vraag, waarom er met cambio’s gewerkt wordt, terwijl de lokale banken worden overgeslagen. Men ziet de cambio’s bij deze als de boosdoeners van de huidige situatie op de valutamarkt, wat door de Vereniging van Cambiohouders in ieder geval wordt weersproken. Het is totaal onduidelijk hoe de geldstroom precies is en wat er met het geld gebeurt.
In perioden van tijdelijk verlaagde deviezeninkomsten stellen centrale banken via de formele en erkende valuta-instellingen deviezen beschikbaar voor de financiering van importen. Dit heeft als doel om in de normale behoefte aan productie-inputs, diensten en primaire consumptiegoederen te voorzien en een normaal economisch verkeer te garanderen. Het is duidelijk dat vanwege het wantrouwen in het beleid en in de eigen Surinaamse munt, niet alleen ondernemers, maar ook de doorsnee burger een vlucht neemt tot valuta om meer zekerheid te hebben. De Centrale Bank reageerde door aan te geven dat “centrale banken over het algemeen om strategische en tactische redenen een discreet valuta-interventiebeleid voeren”. “De bank is hierop geen uitzondering en kan derhalve geen verdere details verschaffen over haar valuta-interventiebeleid.” Wat de reden is achter het geheim houden van zulke informatie, is onduidelijk.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!