Van Dijk-Silos nu erelid van de Surinaamse Politiebond

1Van Dijk-Silos nu erelid van de Surinaamse Politie Bond.1“Ons KPS is het best georganiseerde korps van Justitie en Politie, dat in een bevoorrechte positie verkeert, en toch ben ik ontevreden. Omdat ik ga ontdekken dat al de jaren, sinds de jaren tachtig, uw grondwettelijk recht met de voeten getrapt is geworden. Ook uw salariëring moest bij wet geregeld zijn”, begon minister Jennifer van Dijk-Silos haar toespraak bij de jaarafsluiting van de Korps Politie Suriname. De bezoldigingen van de politie is een onderwerp waar er volgens minister Jennifer van Dijk-Silos zeker naar gekeken moet worden. Toen de Surinaamse Politiebond hoorde dat Van Dijk-Silos als minister ook de mening van de bond is toegedaan, heeft het bestuur van de bond gelijk besloten om de minister het erelidmaatschap van de bond te verlenen. De minister heeft volgens bondsvoorzitter Robby Ramjiawan getoond dat zij het belang van de leden van het korps in de gaten houdt. De politie heeft een bijzondere taak. Haar werk verschilt van andere groepen. De minister gaf aan dat zij er verlegen van werd. “Ik begon direct na te denken wat een erelid doet en wat voor bijdrage ik moet hebben aan de ontwikkeling van de bond. Ik zal in ieder geval op eigen wijze invulling geven aan het erelidmaatschap”, zei de minister.
“Als het alleen in mijn macht was, had ik gezegd dat ik het volgende week doe, maar we gaan ervoor. Wij gaan dat wetsvoorstel samen met de stakeholders maken en de grondwet naleven”, zei de minister. Van Dijk-Silos hoopt dat de politiek hieraan meewerkt en dat De Nationale Assemblee het wetsvoorstel snel op de agenda kan krijgen. Hiermee zullen de speciale ambtenaren op een grondwettelijke manier worden behandeld.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!